Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE
  • 24. jaanuar 2020

Europangatähtede võltsingute arv oli 2019. aasta teisel poolel jätkuvalt väike

  • 2019. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest 308 000 võltsitud europangatähte.
  • Rohkem kui 70% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2019. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest ligikaudu 308 000 võltsitud europangatähte, mis on 22,7% enam kui 2019. aasta esimesel poolel ja 17,6% rohkem kui 2018. aasta teisel poolel. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike (vt  andmeid ringluses olevate europangatähtede kohta). Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht. Igal aastal ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv on väga väike (vt joonis). Praegu on ringluses ligikaudu 24 miljardit europangatähte koguväärtusega peaaegu 1,3 triljonit eurot.

1 miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Poolaastaandmed:

Ajavahemik

2016/II

2017/I

2017/II

2018/I

2018/II

2019/I

2019/II

Võltsingute arv

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Jaotus nimiväärtuse järgi (2019. aasta teisel poolaastal):

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

2,4%

13,5%

34,2%

36,5%

9,6%

1,4%

2,4%

2019. aasta teisel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid üle 70% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (96,4%) võltsingutest euroala riikides. Ülejäänud võltsingud leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides (3,0%) ja muudes maailma piirkondades (0,6%).

Pangatähtede ehtsust tuleks kontrollida

Ringlusest kõrvaldatud halva kvaliteediga võltsingute arv on suurenenud. Turvaelementide väga kehva kvaliteediga imitatsioonid võimaldavad võltsitud pangatähti lihtsalt tuvastada. Võltsingute kasutamist maksevahendina käsitatakse kuriteona, millele võib järgneda süüdistuse esitamine. Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehe rubriigis „The €uro” ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid