Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 24 stycznia 2020

Liczba fałszywych banknotów euro w drugim półroczu 2019 nadal niska

  • W drugiej połowie 2019 roku wycofano z obiegu 308 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Ponad 70% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.
  • Autentyczność każdego banknotu można samodzielnie sprawdzić w trzech krokach: dotykiem, pod światło i pod kątem.

W drugim półroczu 2019 roku wycofano z obiegu 308 tys. fałszywych banknotów euro – to 22,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2019 oraz 17,6% więcej niż w drugim półroczu 2018. Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest naprawdę niskie: falsyfikatów jest nadal bardzo mało w porównaniu z autentycznymi banknotami w obiegu, których liczba od wprowadzenia euro stale rośnie, i to w szybszym tempie niż PKB (zob. statystyki dotyczące banknotów euro w obiegu). Liczba wykrywanych rocznie falsyfikatów w przeliczeniu na milion autentycznych banknotów jest bardzo niska (zob. wykres). Obecnie w obiegu jest ponad 24 mld banknotów euro, a ich łączna wartość wynosi prawie 1,3 bln EUR.

Roczna liczba wykrytych falsyfikatów w przeliczeniu na milion autentycznych banknotów w obiegu

Dane półroczne:

Okres

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

Liczba falsyfikatów

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Falsyfikaty wykryte w drugim półroczu 2019 według nominału:

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

2,4%

13,5%

34,2%

36,5%

9,6%

1,4%

2,4%

Sytuacja w drugim półroczu 2019:

  • Nadal najczęściej fałszowano banknoty 20 i 50 euro – na oba te nominały łącznie przypadło ponad 70% wszystkich falsyfikatów.
  • Większość falsyfikatów (96,4%) wykryto w krajach strefy euro. Dalsze 3,0% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 0,6% – w innych krajach.

Zawsze sprawdzaj banknoty!

Wzrosła liczba wychwyconych falsyfikatów o niskiej jakości. Łatwo je rozpoznać, bo mają nieudolnie podrobione zabezpieczenia. Płacenie fałszywymi pieniędzmi jest przestępstwem, za które grozi odpowiedzialność karna. Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można samodzielnie zweryfikować prostą metodą „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisaną na stronie internetowej EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją, krajowym bankiem centralnym albo swoim bankiem detalicznym lub komercyjnym, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem prowadzi też różnorodne działania informacyjne mające pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a podmiotom obsługującym obieg gotówki – dbać o to, żeby ich urządzenia skutecznie radziły sobie z rozpoznawaniem i wychwytywaniem falsyfikatów.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

Kontakt z mediami: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami