Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 24 januari 2020

Fortsatt låg nivå av förfalskade eurosedlar under andra halvåret 2019

  • 308 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det andra halvåret 2019
  • Över 70 procent av dessa förfalskningar var 20- och 50-eurosedlar
  • Eurosedlar är fortsätt att vara ett pålitligt och säkert betalningsmedel
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden

Runt 308 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under det andra halvåret 2019. Det är en ökning på 22,7 procent jämfört med det första halvåret 2019 och 17,6 procent fler än under det andra halvåret 2018. Sannolikheten att få en förfalskning är mycket liten. Antalet förfalskade sedlar är nämligen fortsatt mycket lågt jämfört med antalet äkta sedlar i omlopp, vars antal har ökat stadigt sedan de infördes (se uppgifterna om eurosedlar i omlopp). Äkta sedlar har ökat i snabbare takt än BNP-tillväxten Det antalet förfalskningar som upptäcks varje år, per en miljon äkta sedlar i omlopp, är väldigt lågt (se diagrammet nedan). I nuläget finns det omkring 24 miljarder eurosedlar i omlopp, till ett totalt värde av nära 1 300 miljarder euro.

Antal årligen upptäckta förfalskningar per en miljon äkta sedlar i omlopp

Halvårssiffrorna visas nedan:

Period

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

Antal förfalskningar

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Uppdelning per valör för andra halvåret 2019:

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

2,4 %

13,5 %

34,2 %

36,5 %

9,6 %

1,4 %

2,4 %

Utveckling under det andra halvåret 2019:

  • De oftast förfalskade sedlarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa över 70 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta förfalskningar (96,4 %) hittades i euroländer. De övriga hittades i EU-länder utanför euroområdet (3,0 %) och i andra delar av världen (0,6 %).

Kontrollera dina sedlar!

Antalet förfalskningar av låg kvalitet som tagits ur omlopp har ökat. De är lätta att känna igen på grund av sina mycket bristfälliga imitationer av säkerhetsdetaljerna. Att använda förfalskningar som betalningsmedel är brottsligt och kan leda till åtal.  Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten till vaksamhet när de tar emot kontanter. Du kan kontrollera dina sedlar med den enkla ”känn-titta-luta”-metoden, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken "€uron" och på de nationella centralbankernas webbplatser. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Eurosystemet sprider information om hur man skiljer på äkta och falska sedlar och hur man i kontanthantering och med sedelhanteringsutrustning på ett säkert sätt kan skilja förfalskningar från äkta sedlar så att förfalskningar kan tas ur omlopp.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera att eurosedlar är tillförlitliga och att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn. +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media