Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB antar ett yttrande om utnämning av en ny ledamot till ECB:s direktion

6 mars 2019

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagne kandidaten Philip Lane

ECB-rådet antog idag ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion.

ECB-rådet hade ingen invändning mot den föreslagna kandidaten, Philip Lane, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Philip Lane är idag chef för Central Bank of Ireland och ledamot i ECB-rådet.

Efter ECB–rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer den nya direktionsledamoten att utnämnas av Europeiska rådet. ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att finnas på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Efter utnämningen kommer Philip Lane att efterträda Peter Praet, vars 8-åriga mandat som ledamot i direktionen avslutas den 31 maj 2019.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media