Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB pieņem atzinumu par jauna Valdes locekļa iecelšanu amatā

2019. gada 6. martā

  • Padome neiebilda pret piedāvāto kandidātu Filipu Leinu (Philip Lane).

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien pieņēma atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu saistībā ar ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

ECB Padomei nebija iebildumu pret piedāvāto kandidātu Filipu Leinu, kas ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālo pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā prasīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā. Filips Leins šobrīd ir Central Bank of Ireland prezidents un ECB Padomes loceklis.

Jauno Valdes locekli pēc ECB Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas iecels Eiropadome. ECB Padomes atzinums, kas drīz tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās būs pieejams ECB interneta vietnē.

Pēc iecelšanas Filips Leins nomainīs Peteru Prātu (Peter Praet), kura astoņu gadu termiņš Valdes locekļa amatā beigsies 2019. gada 31. maijā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Pētera Erliha (Peter Ehrlich; tālr. +49 69 1344 8320).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem