Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ прие становище относно назначаването на нов член на Изпълнителния съвет

6 март 2019 г.

  • Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Филип Лейн

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) днес прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз за назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат, Филип Лейн, който е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера, в съответствие с изискванията на член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Г-н Лейн понастоящем е управител на централната банка на Ирландия и член на Управителния съвет на ЕЦБ.

След приемането на становището на Управителния съвет и на становище на Европейския парламент новият член на Изпълнителния съвет ще бъде назначен от Европейския съвет. Становището на Управителния съвет, чието публикуване в Официален вестник на Европейския съюз предстои, ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

След като бъде назначен, г-н Лейн ще заеме длъжността на Петер Прат, чийто осемгодишен мандат на член на Изпълнителния съвет приключва на 31 май 2019 г.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих на телефон: +49 69 1344 8320.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите