Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB přijala stanovisko ke jmenování nového člena Výkonné rady

6. března 2019

  • Rada guvernérů nemá k navrženému kandidátovi Philipu Laneovi námitek.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Philipu Laneovi, jenž je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Philip Lane zastává v současnosti funkci guvernéra irské centrální banky a je členem Rady guvernérů ECB.

Na základě stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu bude nový člen Výkonné rady jmenován Evropskou radou. Stanovisko Rady guvernérů, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, bude k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

Philip Lane se jmenováním do funkce stane nástupcem Petera Praeta, jehož osmileté funkční období člena Výkonné rady skončí 31. května 2019.

Na dotazy médií odpoví Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média