Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB prijala stanovisko k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady

6. marca 2019

  • Rada guvernérov nemá voči navrhovanému kandidátovi Philipovi Lanovi žiadne námietky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového člena Výkonnej rady ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi, ktorým je Philip Lane, uznávaný a skúsený odborník v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemala Rada guvernérov žiadne námietky. Philip Lane v súčasnosti zastáva funkciu guvernéra Central Bank of Ireland a je členom Rady guvernérov ECB.

V nadväznosti na stanovisko Rady guvernérov a stanovisko Európskeho parlamentu nového člena Výkonnej rady vymenuje Európska rada. Stanovisko Rady guvernérov, ktoré bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Philip Lane po svojom vymenovaní nahradí vo funkcii Petra Praeta, ktorého osemročné funkčné obdobie sa končí 31. mája 2019.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá