Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB neemt advies aan inzake de benoeming van een nieuw lid van de Directie

6 maart 2019

  • De Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde kandidaat, Philip Lane

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een advies goedgekeurd inzake een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de Directie van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgestelde kandidaat, Philip Lane, die een persoon is met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals vereist in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De heer Lane bekleedt momenteel de functie van gouverneur van de Central Bank of Ireland en is lid van de Raad van Bestuur van de ECB.

Na het advies van de Raad van Bestuur en een advies van het Europees Parlement, zal het nieuwe lid van de Directie van de ECB door de Europese Raad worden benoemd. Het advies van de Raad van Bestuur, dat binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt gepubliceerd, zal in alle officiële talen van de EU beschikbaar komen op de website van de ECB.

Na zijn benoeming volgt de heer Lane Peter Praet op, wiens achtjarige ambtstermijn als lid van de Directie afloopt op 31 mei 2019.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media