Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC wydaje opinię w sprawie mianowania nowego członka Zarządu

6 marca 2019

  • Rada Prezesów nie wyraża sprzeciwu wobec kandydatury Philipa Lane’a.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uchwaliła dzisiaj opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonego kandydata, którym jest Philip Lane – osoba o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Philip Lane zajmuje obecnie stanowisko prezesa banku centralnego Irlandii i jest członkiem Rady Prezesów EBC.

Nowy członek Zarządu zostanie mianowany przez Radę Europejską po konsultacji z Radą Prezesów i Parlamentem Europejskim. Opinia Rady Prezesów, która wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ukaże się na stronie internetowej EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Po mianowaniu Lane zajmie w Zarządzie miejsce Petera Praeta, którego ośmioletnia kadencja upływa 31 maja 2019.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami