Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemet förbereder införandet av en ny 50-eurosedel

16 juni 2016
  • Europaseriens nya 50-eurosedel presenteras den 5 juli 2016.
  • ECB och dess partner ska säkerställa att all utrustning är redo för den nya 50-eurosedeln.

Den 5 juli 2016 kommer ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, Eurosystemet, att offentliggöra Europaseriens nya 50-eurosedel för allmänheten. Den nya sedeln planeras att sättas i omlopp våren 2017. Tillverkare av sedelutrustning, branschorganisationer och ECB har undertecknat ett samförståndsavtal för att understryka åtagandet att säkerställa att sedelhanteringsmaskiner, varu- och biljettautomater och annan utrustning som tar emot sedlar fungerar med den nya 50-eurosedeln på det datum den införs. De har även åtagit sig att informera sina kunder, partner, anställda och övriga intressenter om den nya sedeln.

"Vi, Eurosystemet och våra branschpartner, har tidigt börjat förbereda införandet av den nya 50-eurosedeln för att säkerställa att företag är redo så att man överallt smidigt kan använda sina nya sedlar fr.o.m. den dag de sätts i omlopp", sa Ton Roos, direktör med ansvar för sedlar på ECB.

Den eurosedel som är allra mest använd är 50-eurosedeln. Över 8 miljarder 50-eurosedlar är i omlopp. Det är cirka 45 procent av det totala antalet.

ECB och dess partner höll ett seminarium för tillverkare av sedelutrustning och andra vid Banco de España i Madrid den 15 juni 2016. Seminariets syfte var att bistå partner att förbereda införandet av den nya 50-eurosedeln och att underlätta anpassningen av sedelutrustning.

Sedan april har de nationella centralbankerna i Eurosystemet erbjudit tillverkare av sedelutrustning möjligheten att utföra tester med nya 50-eurosedlar i de nationella centralbankernas lokaler. Från juli kommer de även att ha nya 50-eurosedlar för utlåning till intresserade tillverkare av sedelutrustning och andra relevanta tredje parter för att testa sedlarna i sina egna kontor och på platser där sedelutrustning finns placerad. Eurosystemet har även ett stort utbud av informationsmaterial för alla berörda parter, bl.a. via partnerskapsprogrammet, för att bistå dessa i att utbilda och informera sin personal, sina kunder och hemmahörande i euroområdet om den nya sedeln och dess säkerhetsdetaljer.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn: +49 69 1344 8034

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media