Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Eurosystém pripravuje zavedenie novej bankovky 50 €

16. júna 2016
  • Nová bankovka 50 € série Európa bude predstavená 5. júla 2016.
  • ECB spolu s partnermi zabezpečia, aby na novú bankovku 50 € boli pripravené zariadenia na spracovanie bankoviek.

Dňa 5. júla 2016 Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky krajín eurozóny (Eurosystém) predstavia verejnosti novú bankovku 50 € série Európa. Uvedenie novej bankovky do obehu je naplánované na jar 2017. Výrobcovia zariadení na spracovanie bankoviek, odvetvové združenia a ECB na zdôraznenie svojho odhodlania zabezpečiť, aby predajné, lístkové a ďalšie zariadenia na príjem bankoviek novú bankovku 50 € akceptovali už od jej uvedenia do obehu, podpísali memorandum o porozumení. Zaviazali sa tiež o novej bankovke informovať svojich klientov, partnerov, zamestnancov a ďalšie zainteresované strany.

„Spolu s našimi partnermi z odvetvia sme sa v rámci Eurosystému začali pripravovať na zavedenie novej bankovky 50 € v predstihu, aby sme zaručili, že podniky umožnia bezproblémové používanie nových bankoviek odo dňa ich uvedenia do obehu,“ uviedol Ton Roos, riaditeľ odboru ECB pre bankovky.

Bankovka 50 € je zo všetkých nominálnych hodnôt eurových bankoviek najpoužívanejšou. V obehu je viac ako 8 miliárd bankoviek nominálnej hodnoty 50 €, čo je približne 45 % z celkového počtu.

Dňa 15. júna 2016 ECB spolu s partnermi usporiadala v sídle Banco de España v Madride seminár pre výrobcov zariadení na spracovanie bankoviek a ďalšie zainteresované strany. Úlohou semináru bolo pomôcť partnerom pripraviť sa na zavedenie novej bankovky 50 € a uľahčiť adaptáciu zariadení na spracovanie bankoviek.

Národné centrálne banky Eurosystému od apríla umožňujú výrobcom zariadení na spracovanie bankoviek vykonávať v ich priestoroch testy s použitím nových bankoviek 50 €. Od júla 2016 budú tiež výrobcom zariadení na spracovanie bankoviek a ďalším relevantným subjektom, ktoré prejavia záujem, nové bankovky 50 € požičiavať na testovanie vo vlastných priestoroch a na miestach, kde majú nainštalované svoje zariadenia. Eurosystém navyše všetkým zainteresovaným stranám ponúka široké spektrum informácií (okrem iného aj prostredníctvom partnerského programu), ktoré im majú pomôcť pri školení a informovaní zamestnancov, klientov a občanov eurozóny o novej bankovke 50 € a jej ochranných prvkoch.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá