Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ оповестява първия списък на управителите, спрямо които се прилага гласуването на ротационен принцип

18 септември 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в четвъртък, 18 септември 2014 г.
  • В съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка ротационната система на гласуване започва на 1 януари 2015 г.
  • Управителят на централната банка на Испания е първият, който се отказва от правото си на глас в група 1.
  • Управителите на централните банки на Естония, Ирландия и Гърция са първите, които се отказват от правата си на глас в група 2.
  • Началната точка на ротацията е определена чрез жребий.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение, чрез теглене на жребий, кои управители на национални централни банки ще бъдат първите, които се отказват от правата си на глас, когато ротационната система влезе в сила на 1 януари 2015 г. В резултат на жребия управителят на централната банка на Испания от група 1 и управителите на централните банки на Естония, Ирландия и Гърция от група 2 ще се откажат от правата си на глас през януари 2015 г. На 1 февруари 2015 г. в група 1 управителят на централната банка на Испания ще възстанови правото си на глас, а управителят на централната банка на Франция ще се откаже от своето. В група 2 управителят на централната банка на Естония ще възстанови правото си на глас, а управителят на централната банка на Кипър ще се откаже от своето. Тегленето на жребий се извърши в присъствието на всички членове на Управителния съвет и на управителя на централната банка на Литва като наблюдател.

Ротационната система накратко

За да гарантира, че ЕЦБ ще може да продължава да взема решения ефективно, през 2003 г. Съветът на Европейския съюз реши да въведе ротационна система на гласуване за Управителния съвет на ЕЦБ, когато броят на управителите на националните централни банки в Управителния съвет надвиши 18. Това ще се случи, когато еврото бъде въведено в Литва на 1 януари 2015 г.

Ротацията на правата на глас включва две групи държави в зависимост от размера на техните икономики. Управителите от всяка група се редуват при упражняване на правото си на глас.

Всички управители ще продължат да участват в заседанията и дискусиите на Управителния съвет.

За по-подробно обяснение на ротационната система вижте:

Медиите могат да се обръщат за информация към Уилям Лелифелт на телефон +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите