Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ogłasza pierwszą listę prezesów, których obejmie rotacja prawa głosu

18 września 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego w czwartek 18 września 2014 r.
  • Rotacyjny system głosowania przewidziany w statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.
  • W grupie 1 jako pierwszy zrzeknie się prawa głosu prezes banku centralnego Hiszpanii.
  • W grupie 2 jako pierwsi zrzekną się go prezesi banków centralnych Estonii, Irlandii i Grecji.
  • Stan wyjściowy rotacji został wyznaczony przez losowanie.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wyłoniła dziś w losowaniu prezesów krajowych banków centralnych, którzy mają jako pierwsi zrzec się prawa głosu, gdy 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rotacyjny system głosowania. W wyniku losowania ustalono, że w styczniu 2015 r. prawo głosu nie będzie przysługiwać: w grupie 1 – prezesowi banku centralnego Hiszpanii, zaś w grupie 2 – prezesom banków centralnych Estonii, Irlandii i Grecji. Z dniem 1 lutego 2015 r. w grupie 1 prezes hiszpańskiego banku centralnego odzyska prawo głosu, natomiast zrzeknie się go prezes banku centralnego Francji. W grupie 2 prawo głosu odzyska prezes banku centralnego Estonii, a zrzeknie się go prezes banku centralnego Cypru. Losowanie odbyło się w obecności wszystkich członków Rady Prezesów oraz prezesa banku centralnego Litwy jako obserwatora.

Krótkie objaśnienie rotacyjnego systemu głosowania

Aby proces podejmowania decyzji przez EBC mógł nadal sprawnie funkcjonować, Rada Unii Europejskiej w 2003 r. postanowiła, że system rotacji prawa głosu zostanie wprowadzony, gdy liczba prezesów krajowych banków centralnych w Radzie Prezesów EBC przekroczy 18. Nastąpi to wraz z wprowadzeniem euro na Litwie 1 stycznia 2015 r.

W systemie rotacyjnym kraje zostaną podzielone na dwie grupy, według wielkości ich gospodarek. Prezesi w obu grupach będą kolejno dysponować prawem głosu.

Wszyscy będą przy tym nadal uczestniczyć w posiedzeniach i dyskusjach Rady Prezesów.

Więcej informacji o rotacyjnym systemie głosowania:

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami