SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør den første liste over centralbankchefer, som bliver berørt af rotationsordningen for stemmerettigheder

18. september 2014

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse torsdag den 18. september 2014, kl. 10.00 centraleuropæisk tid
  • I overensstemmelse med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank træder rotationsordningen for stemmerettigheder i kraft 1. januar 2015.
  • Den spanske centralbankchef bliver den første, som afstår fra at udøve sin stemmeret i gruppe 1.
  • Den estiske, irske og græske centralbankchef bliver de første, som afstår fra at udøve deres stemmeret i gruppe 2.
  • Udgangspunktet for rotationsordningen blev besluttet ved lodtrækning.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede i dag ved lodtrækning, hvilke centralbankchefer der bliver de første, som afstår fra at udøve deres stemmeret, når rotationsordningen træder i kraft 1. januar 2015. Resultatet af lodtrækningen blev for gruppe 1's vedkommende, at den spanske centralbankchef og for gruppe 2's vedkommende, at den estiske, irske og græske centralbankchef afstår fra at udøve deres stemmeret i januar 2015. I gruppe 1 får den spanske centralbankchef igen ret til at afgive sin stemme 1. februar 2015, hvorefter den franske centralbankchef afstår fra at udøve sin stemmeret. I gruppe 2 får den estiske centralbankchef igen ret til at afgive sin stemme 1. februar 2015, hvorefter den cypriotiske centralbankchef afstår fra at udøve sin stemmeret. Lodtrækningen fandt sted i tilstedeværelse af alle Styrelsesrådets medlemmer. Den litauiske centralbankchef var til stede som observatør.

Rotationsordningen i korte træk

For at sikre en effektiv beslutningstagning i ECB besluttede Rådet for Den Europæiske Union i 2003 at indføre en rotationsordning for stemmerettigheder i ECB's styrelsesråd, når antallet af centralbankchefer i Styrelsesrådet overstiger 18. Dette bliver tilfældet, når Litauen indfører euroen 1. januar 2015.

Rotationsordningen indebærer, at landene deles op i to grupper i henhold til størrelsen af deres økonomi. Centralbankcheferne i de to grupper skiftes til at have stemmeret.

Alle centralbankchefer fortsætter med at deltage i Styrelsesrådets møder og drøftelser.

For en nærmere forklaring af rotationsordningen kan henvises til:

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til William Lelieveldt tlf.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt