Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει τον πρώτο κατάλογο διοικητών που υπόκεινται στην εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

18 Σεπτεμβρίου 2014

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 10.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2014
  • Σύμφωνα με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2015.
  • Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας είναι ο πρώτος που θα παραιτηθεί του δικαιώματος ψήφου του από την ομάδα 1.
  • Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Εσθονίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας είναι οι πρώτοι που θα παραιτηθούν των δικαιωμάτων ψήφου τους από την ομάδα 2.
  • Το σημείο εκκίνησης της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αποφασίστηκε με κλήρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα, κατόπιν κλήρωσης, ποιοι από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών θα κληθούν πρώτοι να παραιτηθούν των δικαιωμάτων ψήφου τους όταν το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας από την ομάδα 1 και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Εσθονίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας από την ομάδα 2 θα παραιτηθούν των δικαιωμάτων ψήφου τους τον Ιανουάριο του 2015. Την 1η Φεβρουαρίου 2015, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας από την ομάδα 1 θα ανακτήσει το δικαίωμα ψήφου του και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας θα παραιτηθεί του δικού του. Από την ομάδα 2 ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας θα ανακτήσει το δικαίωμα ψήφου του και η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου θα παραιτηθεί του δικού της. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας ως παρατηρητής.

Σύντομη επεξήγηση του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις με αποτελεσματικό τρόπο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε το 2003 να θεσπίσει σύστημα εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, προοριζόμενο να τεθεί σε εφαρμογή όταν οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο υπερβούν τους 18. Αυτό θα συμβεί όταν η Λιθουανία υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015.

Το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου προβλέπει τη δημιουργία δύο ομάδων στις οποίες οι χώρες κατανέμονται ανάλογα με το μέγεθος των οικονομιών τους. Οι διοικητές κάθε ομάδας θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου εκ περιτροπής.

Όλοι οι διοικητές θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή του εν λόγω συστήματος, βλ.:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +4969 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου