Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB tillkännager första listan på centralbankschefer som berörs av röstrotationen

18 september 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid torsdagen den 18 september 2014
  • I enlighet med stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) börjar systemet med röstrotation användas den 1 januari 2015.
  • Centralbankschefen från Spanien är den första som avstår från sin rösträtt i grupp 1.
  • Centralbankscheferna från Estland, Irland och Grekland är de första som avstår från sina rösträtter i grupp 2.
  • Startpunkten för röstrotationen avgjordes genom lottdragning.

ECB-rådet beslutade idag, genom lottdragning, vilka centralbankschefer som ska vara de första att avstå från sina rösträtter när rotationssystemet träder i kraft den 1 januari 2015. Resultatet blev att centralbankschefen från Spanien i grupp 1 och centralbankscheferna från Estland, Irland och Grekland i grupp 2 kommer att avstå från sina rösträtter i januari 2015. Den 1 februari kommer i grupp 1 centralbankschefen från Spanien att återfå sin rösträtt och centralbankschefen från Frankrike att avstå från sin. I grupp 2 kommer centralbankschefen från Estland att återfå sin rösträtt medan centralbankschefen från Cypern kommer att avstå från sin. Lottdragningen skedde i närvaro av alla centralbankschefer och centralbankschefen för Lietuvos bankas deltog som observatör.

En kort förklaring av rotationssystemet

För att säkerställa att ECB kan fortsätta att fatta beslut på ett effektivt sätt beslutade EU-rådet 2003 att införa ett rotationssystem för omröstning när antalet centralbankschefer i ECB-rådet överstiger 18. Detta blir fallet när Litauen antar euron den 1 januari 2015.

Rotationen av rösträtter innebär att länderna delas upp i två grupper, beroende på storleken på deras ekonomi. Centralbankscheferna i varje grupp turas om att ha rösträtt.

Samtliga centralbankschefer kommer att fortsätta att delta i ECB-rådets sammanträden och diskussioner.

För en mer detaljerad beskrivning av rotationssystemet, se

Frågor från media kan ställas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media