Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB vydáva prvý zoznam guvernérov podliehajúcich rotácii hlasovacích práv

18. septembra 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 10:00 SEČ vo štvrtok 18. septembra 2014
  • V súlade so Štatútom ESCB a ECB systém rotácie hlasovacích práv začína platiť 1. januára 2015.
  • Ako prvý sa svojho hlasovacieho práva v skupine 1 vzdáva guvernér španielskej centrálnej banky.
  • V rámci skupiny 2 sa ako prví svojho hlasovacieho práva vzdávajú guvernéri estónskej, írskej a gréckej centrálnej banky.
  • Východiskový stav rotácie hlasovacích práv bol určený losovaním.

Rada guvernérov ECB dnes losovaním rozhodla o tom, ktorí guvernéri národných centrálnych bánk sa ako prví vzdajú svojho hlasovacieho práva, keď 1. januára 2015 začne platiť systém rotácie. Na základe výsledkov losovania sa v januári 2015 svojho hlasovacieho práva v rámci skupiny 1 vzdá guvernér španielskej centrálnej banky a v rámci skupiny 2 guvernéri estónskej, írskej a gréckej centrálnej banky. Dňa 1. februára 2015 v rámci skupiny 1 znova získa svoje hlasovacie právo guvernér španielskej centrálnej banky a svojho hlasovacieho práva sa vzdá guvernér francúzskej centrálnej banky. V rámci skupiny 2 znova získa svoje hlasovacie právo guvernér estónskej centrálnej banky a svojho hlasovacieho práva sa vzdá guvernérka cyperskej centrálnej banky. Losovanie prebehlo v prítomnosti všetkých členov Rady guvernérov, pričom guvernér Lietuvos bankas bol prítomný ako pozorovateľ.

Stručný popis systému rotácie

V záujme nenarušenej schopnosti ECB prijímať rozhodnutia efektívnym spôsobom Rada Európskej Únie v roku 2003 rozhodla o zavedení systému rotácie hlasovacích práv v Rade guvernérov ECB, hneď ako počet guvernérov národných centrálnych bánk v Rade guvernérov prekročí 18. Stane sa tak 1. januára 2015, keď Litva prijme euro.

Súčasťou systému rotácie hlasovacích práv je vytvorenie dvoch skupín krajín na základe veľkosti ich ekonomík. Guvernéri v oboch skupinách sa vo výkone hlasovacích práv budú striedať.

Na zasadaniach a diskusiách Rady guvernérov sa aj naďalej budú zúčastňovať všetci guvernéri.

Bližšie informácie o systéme rotácie sa nachádzajú v nasledujúcich materiáloch:

Kontaktnou osobou pre médiá je William Lelieveldt, +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá