Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila prvi seznam guvernerjev za rotacijo glasovalnih pravic

18. september 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 10.00 po srednjeevropskem času v četrtek, 18. septembra 2014
  • V skladu s statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke se bo sistem rotacije glasovalnih pravic začel izvajati 1. januarja 2015.
  • V 1. skupini bo svojo glasovalno pravico prvi začasno odstopil guverner španske centralne banke.
  • V 2. skupini bodo svojo glasovalno pravico prvi začasno odstopili guvernerji estonske, irske in grške centralne banke.
  • Točka, na kateri se bo rotacija začela, je bila izbrana z žrebom.

Svet ECB je danes z žrebom določil guvernerje nacionalnih centralnih bank, ki bodo prvi začasno odstopili svojo glasovalno pravico, ko se bo 1. januarja 2015 začel uporabljati sistem rotacije. V skladu z žrebom bodo svojo glasovalno pravico januarja 2015 tako odstopili guverner španske centralne banke v 1. skupini ter guvernerji estonske, irske in grške centralne banke v 2. skupini. Čez en mesec, 1. februarja 2015, bo v 1. skupini guverner španske centralne banke ponovno pridobil svoj glas, guverner francoske centralne banke pa ga bo začasno odstopil. V 2. skupini bo guverner estonske centralne banke ponovno pridobil svoj glas, guvernerka ciprske centralne banke pa ga bo začasno odstopila. Žreb je bil izveden v prisotnosti vseh članov Sveta ECB, guverner litovske centralne banke pa je bil prisoten kot opazovalec.

Kratka razlaga sistema rotacije

Da bi ECB lahko učinkovito sprejemala odločitve tudi potem, ko se bo euroobmočje povečevalo, je leta 2003 Svet Evropske unije sklenil, da se med člani Sveta ECB uvede sistem rotacije glasovalnih pravic, ko bo število guvernerjev nacionalnih centralnih bank v Svetu preseglo 18. To se bo zgodilo 1. januarja 2015, ko bo Litva sprejela euro.

Za rotacijo so bile države euroobmočja razdeljene v dve skupini glede na velikost njihovega gospodarstva. V obeh skupinah bodo glasovalne pravice redno krožile med guvernerji.

Vsi guvernerji bodo še naprej sodelovali na sejah Sveta ECB in v razpravah.

Podrobneje je sistem rotacije predstavljen:

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije