Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 1 януари 2015 г. Литва се присъединява към еврозоната и към единния надзорен механизъм (ЕНМ)

23 юли 2014 г.
  • Обменният курс на литаса се фиксира на равнище 3,45280 = 1 EUR.
  • Литовските банки ще бъдат под надзора на ЕЦБ от 2015 г.
  • Литовските банки участват в цялостната оценка.

Днес Съветът на ЕС одобри официално присъединяването на Литва към еврозоната на 1 януари 2015 г. и определи обменния курс на литовския литас на равнище 3,4528 литаса за 1 евро. (Този обменен курс съвпада с текущия централен курс на литаса в механизма на валутните курсове ERM II.)

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Lietuvos bankas се споразумяха да наблюдават динамиката на литовския литас спрямо еврото на валутния пазар до 1 януари 2015 г. ЕЦБ ще поеме прекия надзор над най-големите литовски банки през януари 2015 г., тъй като страната се присъединява и към единния надзорен механизъм. Както бе поискано от Lietuvos bankas, от януари 2014 г. Литва участва в цялостната оценка на банковите баланси наред с 18-те държави от еврозоната. Това засяга трите най-големи по активи кредитни институции в Литва: SEB bankas, Swedbank и DNB bankas.

Цялостната оценка представлява изчерпателна проверка на балансите и на устойчивостта на най-големите кредитни институции, преди ЕЦБ да започне да изпълнява своите задачи по надзора. Резултатите за Литва ще бъдат оповестени наред с тези за всички останали банки през октомври 2014 г.

Обща информация:

  • Споразумението за наблюдение върху литаса е в контекста на ERM II. Участието в ERM II и спазването на нормалните граници на отклонение най-малко през последните две години е един от критериите за конвергенция, който трябва да бъде изпълнен, преди държавата да се присъедини към еврозоната.
  • Обменният курс на литаса се установява посредством изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98, което ще влезе в сила на 1 януари 2015 г.

Медиите могат да се обръщат с въпроси към Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034 или към Ролф Бендерс на телефон +49 69 1344 6925.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите