Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Litauen går med i euroområdet och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) den 1 januari 2015

23 juli 2014
  • omräkningskursen för litas är låst till 3,45280 = EUR 1
  • litauiska banker kommer att stå under ECB:s tillsyn 2015
  • litauiska banker ingår i den samlade bedömningen

Idag godkände EU-rådet formellt Litauens tillträde till euroområdet den 1 januari 2015 och fastställde omräkningskursen mellan euro och litauiska litas till 3,4528 litas för 1 euro (samma som den aktuella centralkursen för litas i växelkursmekanism (ERM2)). Europeiska centralbanken (ECB) och Lietuvos bankas enades om att övervaka kursutvecklingen av litauiska litas mot euro på valutamarknaden fram till den 1 januari 2015.

ECB tar över den direkta tillsynen av de största litauiska bankerna i januari 2015 då landet också går med i SSM. På begäran av Lietuvos bankas har Litauen ingått i den samlade bedömningen av bankers balansräkningar tillsammans med de 18 euroländerna sedan januari 2014. Detta påverkar tillgångarna i de tre största kreditinstituten i Litauen: SEB bankas, Swedbank och DNB bankas.

Den samlade bedömningen är en ingående kontroll av de största kreditinstitutens balansräkningar och motståndskraft innan ECB övertar tillsynsuppgifterna. Resultatet för Litauen kommer att redovisas som del av resultatet för samtliga banker i oktober 2014.

Bakgrund:

  • Överenskommelsen att övervaka litas är inom ramen för ERM2. Deltagande i ERM2 och iakttagande av det normala fluktuationsutrymmet under minst två år utan devalvering i förhållande till euron är ett av de konvergenskriterier som ska uppfyllas före ett tillträde till euroområdet.
  • Omräkningskursen för litas har satts genom en ändring av förordning (EG) nr 2866/98, som träder i kraft den 1 januari 2015.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn. +49 69 1344 8034 eller Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media