Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Litva se priključuje europodručju i Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM) 1. siječnja 2015.

23. srpnja 2014.
  • Stopa konverzije litasa u euro fiksirana je na 3,45280 = 1 EUR.
  • ESB će u 2015. početi nadzirati litavske banke.
  • Litavske banke obuhvaćene su sveobuhvatnom procjenom.

Vijeće EU-a danas je formalno odobrilo priključenje Litve europodručju 1. siječnja 2015. i odredilo stopu konverzije na 3,45280 litavskih litasa za 1 euro (što odgovara sadašnjem središnjem paritetu litasa u tečajnom mehanizmu ERM II). Europska središnja banka (ESB) i središnja banka Lietuvos bankas dogovorile su se da će pratiti kretanja litavskog litasa na deviznom tržištu u odnosu na euro do 1. siječnja 2015.

ESB će u siječnju 2015. preuzeti izravni nadzor nad najvećim litavskim bankama jer se Litva priključuje i Jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas, Litva je od siječnja 2014. obuhvaćena sveobuhvatnom procjenom bilance banaka zajedno s 18 država europodručja. Predmet su procjene tri najveće kreditne institucije u Litvi s obzirom na veličinu imovine: SEB bankas, Swedbank i DNB bankas.

Sveobuhvatna procjena temeljita je provjera bilanci i otpornosti najvećih institucija prije nego što ESB preuzme svoje nadzorne zadaće. Rezultati procjene za Litvu bit će objavljeni u sklopu objave rezultata za sve banke u listopadu 2014.

Kontekst:

  • Dogovor o praćenju litasa u kontekstu je ERM-a II. Jedan od konvergencijskih kriterija koji mora biti zadovoljen prije priključenja europodručju sudjelovanje je u ERM-u II i pridržavanje uobičajenih granica fluktuacije tijekom najmanje dvije posljednje godine.
  • Stopa konverzije litasa određena je izmjenom Uredbe (EZ) br. 2866/98, koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2015.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Eszter Miltényi-Torstensson na +49 69 1344 8034 ili Rolfu Bendersu na +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije