Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

1 stycznia 2015 r. Litwa przystępuje do strefy euro i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

23 lipca 2014
  • Kurs wymiany ma wynosić 3,45280 LTL za 1 EUR
  • Od 2015 r. banki na Litwie będą nadzorowane przez EBC
  • Banki litewskie są objęte wszechstronną oceną

Rada UE oficjalnie zatwierdziła dziś przyjęcie Litwy do strefy euro z dniem 1 stycznia 2015 r. i zdecydowała, że kurs wymiany będzie wynosić 3,45280 lita litewskiego za 1 euro (zgodnie z parytetem w ERM II). Europejski Bank Centralny (EBC) i bank centralny Litwy (Lietuvos bankas) uzgodniły, że do 1 stycznia 2015 r. będą monitorować kurs lita wobec euro na rynku walutowym.

Ponieważ Litwa przystępuje także do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, w styczniu 2015 r. EBC przejmie bezpośredni nadzór nad największymi litewskimi bankami. Od stycznia 2014 r., na wniosek Lietuvos bankas, Litwa – wraz z 18 krajami strefy euro – uczestniczy we wszechstronnej ocenie bilansów banków. Podlegają jej trzy litewskie instytucje kredytowe o największej sumie aktywów: SEB bankas, Swedbank i DNB bankas.

Wszechstronna ocena polega na gruntownym sprawdzeniu bilansów i odporności największych instytucji kredytowych, zanim EBC przystąpi do realizacji zadań nadzorczych. Wyniki dotyczące Litwy zostaną ogłoszone w październiku 2014 r. razem z wynikami wszystkich pozostałych banków.

Dodatkowe informacje:

  • Monitorowanie kursu lita będzie prowadzone w ramach ERM II. Udział w ERM II i utrzymanie zwykłych marginesów wahań kursów przez co najmniej dwa ostatnie lata stanowią jedno z kryteriów konwergencji, które muszą zostać spełnione przed wejściem do strefy euro.
  • Określenie kursu wymiany lita następuje przez zmianę rozporządzenia (WE) nr 2866/98. Zmienione rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034; Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami