Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Λιθουανία θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) την 1η Ιανουαρίου 2015

23 Ιουλίου 2014
  • Η τιμή μετατροπής του λίτας σε ευρώ ορίζεται σε 3,45280:1.
  • Οι λιθουανικές τράπεζες θα τεθούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ το 2015.
  • Οι λιθουανικές τράπεζες υπόκεινται στη συνολική αξιολόγηση.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σήμερα επισήμως την ένταξη της Λιθουανίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και όρισε την τιμή μετατροπής του λίτας Λιθουανίας σε ευρώ σε 3,45280:1 (τιμή η οποία συμπίπτει με την τρέχουσα κεντρική ισοτιμία του λίτας στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών - ΜΣΙ II). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Lietuvos bankas συμφώνησαν να παρακολουθούν την πορεία του λίτας έναντι του ευρώ στην αγορά συναλλάγματος μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η ΕΚΤ θα αναλάβει την άμεση εποπτεία των μεγαλύτερων λιθουανικών τραπεζών τον Ιανουάριο του 2015, δεδομένου ότι η Λιθουανία θα ενταχθεί και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ). Από τον Ιανουάριο του 2014, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas, η Λιθουανία συμμετέχει στη συνολική αξιολόγηση των ισολογισμών των τραπεζών μαζί με τις 18 χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτό αφορά τα τρία μεγαλύτερα, από πλευράς στοιχείων ενεργητικού, πιστωτικά ιδρύματα στη Λιθουανία (SEB bankas, Swedbank και DNB bankas).

Η συνολική αξιολόγηση είναι μια ενδελεχής εξέταση των ισολογισμών και της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών η οποία θα ολοκληρωθεί προτού η ΕΚΤ αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα. Τα αποτελέσματα για τη Λιθουανία θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα όλων των τραπεζών τον Οκτώβριο του 2014.

Πρόσθετα στοιχεία

  • Η συμφωνία να παρακολουθείται η πορεία του λίτας εμπίπτει στο πλαίσιο του ΜΣΙ II. Η συμμετοχή στον ΜΣΙ II και η τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη είναι ένα από τα κριτήρια σύγκλισης η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ.
  • Η τιμή μετατροπής του λίτας ορίστηκε με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Eszter Miltényi-Torstensson, τηλ.: +49 69 1344 8034, ή στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου