Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решение на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за ново разпределение на отговорностите между неговите членове

4 февруари 2014 г.

Днес Изпълнителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) постигна съгласие по следното разпределение на отговорностите между неговите членове, с незабавно действие:

Марио Драги, председател

 • Комуникации и езикови услуги
 • Консултативен съвет към Изпълнителния съвет
 • Секретариат на ЕССР
 • Вътрешен одит
 • Секретариат

Витор Констанцио, заместник-председател

 • Администрация (включително проекта за новата сграда на ЕЦБ)
 • Макропруденциална политика и финансова стабилност
 • Информационни системи
 • Изследвания

Беноа Кьоре

 • Международни и европейски отношения
 • Пазарни операции
 • Надзор върху платежните системи
 • Постоянно представителство във Вашингтон

Забине Лаутеншлегер

 • Заместник-председател на Надзорния съвет [1]
 • Правни услуги по въпросите на ЕНМ (координирано с Ив Мерш)
 • Статистика

Ив Мерш

 • Банкноти
 • Правни услуги
 • Плащания и пазарна инфраструктура
 • Управление на риска
 • TARGET2-Securities

Петер Прат

 • Икономика
 • Човешки ресурси, бюджет и организационна структура
 1. [1]Предложение на Управителния съвет в съответствие с член 26, параграф 3 от Регламент № 1024/2013 на Съвета за възлагане на ЕЦБ на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор на кредитните институции.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите