Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vykdomoji valdyba priima sprendimą dėl savo narių atsakomybės pasiskirstymo

2014 m. vasario 4 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomoji valdyba šiandien susitarė dėl tokio savo narių atsakomybės pasiskirstymo, kuris įsigalios nedelsiant:

Pirmininkas Mario Draghi

 • Komunikacija ir kalbos paslaugos
 • Vykdomosios valdybos patarėjai
 • ESRV sekretoriatas
 • Vidaus auditas
 • Sekretoriatas

Pirmininko pavaduotojas Vítor Constâncio

 • Administracija (įskaitant Naujų ECB patalpų projektą)
 • Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas
 • Informacinės sistemos
 • Tyrimai

Benoît Coeuré

 • Tarptautiniai ir Europos ryšiai
 • Rinkos operacijos
 • Mokėjimo sistemų priežiūra
 • ECB atstovybė Vašingtone

Sabine Lautenschläger

 • Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja [1]
 • Teisinės paslaugos BPM klausimais (derinant su Yves Mersch)
 • Statistika

Yves Mersch

 • Banknotai
 • Teisinės paslaugos
 • Mokėjimai ir rinkos infrastruktūra
 • Rizikos valdymas
 • TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Ekonomika
 • Žmogiškieji ištekliai, biudžetas ir organizavimas


[1]Kandidatūrą pasiūlė Valdančioji taryba, vadovaudamasi Tarybos reglamento Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, 26 straipsnio 3 dalimi.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai