Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέος καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

4 Φεβρουαρίου 2014

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συμφώνησε σήμερα νέο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, ο οποίος τίθεται άμεσα σε ισχύ. Συγκεκριμένα:

Mario Draghi, Πρόεδρος

 • Επικοινωνία και Γλωσσικές Υπηρεσίες
 • Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Γραμματεία ΕΣΣΚ
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Γραμματεία

Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος

 • Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΚΤ)
 • Μακροπροληπτική Πολιτική και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Έρευνα

Benoît Cœuré

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
 • Δραστηριότητες Αγορών
 • Επίβλεψη Συστημάτων Πληρωμών
 • Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον

Sabine Lautenschläger

 • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου [1]
 • Νομικές υπηρεσίες για ζητήματα ΕΕΜ (σε συντονισμό με τον Yves Mersch)
 • Στατιστική

Yves Mersch

 • Τραπεζογραμμάτια
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Πληρωμές και Υποδομές Αγοράς
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Πρόγραμμα TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Οικονομικές Μελέτες
 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Προϋπολογισμός και Οργάνωση
 1. [1]Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.