Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέος καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

4 Φεβρουαρίου 2014

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συμφώνησε σήμερα νέο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, ο οποίος τίθεται άμεσα σε ισχύ. Συγκεκριμένα:

Mario Draghi, Πρόεδρος

 • Επικοινωνία και Γλωσσικές Υπηρεσίες
 • Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Γραμματεία ΕΣΣΚ
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Γραμματεία

Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος

 • Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΚΤ)
 • Μακροπροληπτική Πολιτική και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Έρευνα

Benoît Cœuré

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
 • Δραστηριότητες Αγορών
 • Επίβλεψη Συστημάτων Πληρωμών
 • Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον

Sabine Lautenschläger

 • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου [1]
 • Νομικές υπηρεσίες για ζητήματα ΕΕΜ (σε συντονισμό με τον Yves Mersch)
 • Στατιστική

Yves Mersch

 • Τραπεζογραμμάτια
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Πληρωμές και Υποδομές Αγοράς
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Πρόγραμμα TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Οικονομικές Μελέτες
 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Προϋπολογισμός και Οργάνωση
 1. [1]Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου