Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Valde pieņem lēmumu par jaunu pienākumu sadalījumu starp valdes locekļiem

2014.4.02.

Šodien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valde pieņēma lēmumu par šādu Valdes locekļu pienākumu sadalījumu. Lēmums stājās spēkā nekavējoties.

Mario Dragi (Mario Draghi), prezidents

 • Komunikācijas un valodu ģenerāldirektorāts
 • Valdes juriskonsults
 • ESRK Sekretariāts
 • Iekšējā audita direktorāts
 • Sekretariāts

Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio), viceprezidents

 • Administrācijas ģenerāldirektorāts (t.sk. Jauno ECB telpu projekta birojs)
 • Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts
 • Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts
 • Pētniecības ģenerāldirektorāts

Benuā Kerē (Benoît Coeuré)

 • Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāts
 • Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts
 • Maksājumu sistēmu pārraudzība
 • Pastāvīgā pārstāvniecība Vašingtonā

Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger)

 • Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietniece [1]
 • Juridiskais ģenerāldirektorāts VUM jautājumos (sadarbībā ar Īvu Meršu)
 • Statistikas ģenerāldirektorāts

Īvs Meršs (Yves Mersch)

 • Banknošu ģenerāldirektorāts
 • Juridiskais ģenerāldirektorāts
 • Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūras ģenerāldirektorāts
 • Riska vadības direktorāts
 • TARGET2 vērtspapīriem

Peters Prāts (Peter Praet)

 • Ekonomikas ģenerāldirektorāts
 • Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorāts
 1. [1]Atbilstoši Padomes lēmumam saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, 26.3. pantu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem