Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Fördelning av ansvaret för ECB:s verksamhetsområden mellan Direktionens ledamöter

4 februari 2014

Europeiska centralbankens (ECB) direktion har idag, inom ramen för sitt gemensamma ansvar, enats om följande ansvarsfördelning mellan ledamöterna. Beslutet träder i kraft omedelbart.

Mario Draghi, ordförande

 • Kommunikation och språktjänster
 • Rådgivare till direktionen
 • ESRB:s sekretariat
 • Internrevision
 • Sekretariatet

Vítor Constâncio, vice ordförande

 • Administration (inklusive projektet för ECB:s nya lokaler)
 • Makrotillsyn och finansiell stabilitet
 • Informationssystem
 • Forskning

Benoît Cœuré

 • Internationella och europeiska förbindelser
 • Marknadsoperationer
 • Tillsyn av betalningssystem
 • ECB:s representation i Washington

Sabine Lautenschläger

 • Vice ordförande för tillsynsnämnden [1]
 • Rättsfrågor rörande SSM (tillsammans med Yves Mersch)
 • Statistik

Yves Mersch

 • Betalningsmedel
 • Rättsfrågor
 • Betalningssystem och marknadsinfrastruktur
 • Riskhantering
 • Target2-värdepapper

Peter Praet

 • Ekonomisk och penningpolitisk analys
 • HR budget och organisation
 1. [1]Efter förslag av ECB-rådet I enlighet med artikel 26.3 i rådets förordning nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media