Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Directie van de ECB besluit de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden onder haar leden

4 februari 2014

De Directie van de Europese Centrale Bank (ECB) is vandaag de volgende verdeling van verantwoordelijkheden onder haar leden overeengekomen, die onmiddellijk in werking treedt:

Mario Draghi, President

 • Communicatie en Talendiensten
 • Directieadviseurs
 • Secretariaat van de ESRB
 • Interne Audit
 • Secretariaat

Vítor Constâncio, Vice-President

 • Algemeen Beheer (met inbegrip van het project voor het nieuwe hoofdkantoor van de ECB)
 • Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit
 • Informatiesystemen
 • Onderzoek

Benoît Coeuré

 • Internationale en Europese Betrekkingen
 • Markttransacties
 • Toezicht op Betalingssystemen
 • Permanente Vertegenwoordiging in Washington, DC

Sabine Lautenschläger

 • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht [1]
 • Juridische Zaken in verband met GTM-aangelegenheden (in coördinatie met Yves Mersch)
 • Statistieken

Yves Mersch

 • Bankbiljetten
 • Juridische Zaken
 • Betalingen en Marktinfrastructuur
 • Risicobeheer
 • TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Economie
 • Human Resources, Budget & Organisatie
 1. [1]Voorgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) Nr.1024/2013 van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media