Menu
COMUNICAT DE PRESĂ

Comitetul executiv al BCE hotărăşte asupra noii repartizări a responsabilităţilor între membrii săi

4 februarie 2014

Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene (BCE) a convenit astăzi asupra următoarei repartizări a responsabilităţilor între membrii săi, cu efect imediat:

Mario Draghi, preşedinte

 • Comunicare şi servicii lingvistice
 • Cancelaria Comitetului executiv
 • Secretariatul CERS
 • Audit intern
 • Secretariat

Vítor Constâncio, vicepreşedinte

 • Administraţie (inclusiv proiectul privind noul sediu al BCE)
 • Politică macroprudenţială şi stabilitate financiară
 • Sisteme informatice
 • Studii

Benoît Cœuré

 • Relaţii internaţionale şi europene
 • Operaţiuni de piaţă
 • Monitorizarea sistemelor de plăţi
 • Reprezentanţa permanentă la Washington, DC

Sabine Lautenschläger

 • Vicepreşedintele Consiliului de supraveghere [1]
 • Servicii juridice pentru aspecte referitoare la MUS (în coordonare cu Yves Mersch)
 • Statistică

Yves Mersch

 • Bancnote
 • Servicii juridice
 • Plăţi şi infrastructura pieţelor
 • Gestionarea riscurilor
 • Programul TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Economie
 • Resurse umane, buget şi organizare


[1]La propunerea Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu articolul 26.3 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

Speaking engagements

Contacte media