Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Izvršilni odbor ECB sprejel novo razdelitev pristojnosti svojih članov

4. februar 2014

Izvršilni odbor Evropske centralne banke (ECB) se je danes dogovoril o naslednji razdelitvi pristojnosti med člani Izvršilnega odbora, ki začne veljati takoj.

Mario Draghi, predsednik

 • Stiki z javnostjo in jezikovne storitve
 • Svetovalec Izvršilnega odbora
 • Sekretariat ESRB
 • Notranja revizija
 • Sekretariat

Vítor Constâncio, podpredsednik

 • Uprava (vključno s projektom nove stavbe ECB)
 • Makrobonitetna politika in finančna stabilnost
 • Informacijski sistemi

Benoît Cœuré

 • Mednarodni in evropski odnosi
 • Tržne operacije
 • Pregled nad delovanjem plačilnih sistemov
 • Stalno predstavništvo ECB v Washingtonu, D.C.

Sabine Lautenschläger

 • Podpredsednica Nadzornega odbora [1]
 • Pravne storitve za vprašanja v zvezi z EMN (v sodelovanju z Yvesom Merschem)
 • Statistika

Yves Mersch

 • Bankovci
 • Pravna služba
 • Plačila in tržna infrastruktura
 • Upravljanje s tveganji
 • TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Ekonomske analize
 • Kadrovska služba, proračun in organizacija


[1]Predlagal jo je Svet ECB v skladu s členom 26.3 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko.

Speaking engagements

Stiki za medije