Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n johtokunnan jäsenten uusi tehtävänjako

4.2.2014

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunta päätti tänään tehtävien jakautumisesta jäsentensä kesken. Alla esitettävä uusi tehtävänjako tuli voimaan välittömästi.

Mario Draghi, pääjohtaja

 • Viestintä ja kielipalvelut
 • Johtokunnan neuvonantajat
 • EJRK:n sihteeristö
 • Sisäinen tarkastus
 • Sihteeristö

Vítor Constâncio, varapääjohtaja

 • Hallinto (myös EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke)
 • Makrovakauspolitiikka ja rahoitusjärjestelmän vakaus
 • Tietotekniikka
 • Tutkimus

Benoît Coeuré

 • Kansainväliset ja Eurooppa-suhteet
 • Markkinaoperaatiot
 • Maksujärjestelmien yleisvalvonta
 • Pysyvä edustusto Washingtonissa

Sabine Lautenschläger

 • Valvontaelimen varapuheenjohtajuus [1]
 • Pankkivalvontaoikeus (yhteistoiminnassa Yves Merschin kanssa)
 • Tilastot

Yves Mersch

 • Setelit
 • Oikeudelliset asiat
 • Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri
 • Riskienhallinta
 • TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Kansantalous
 • Henkilöstöhallinto, budjetointi ja organisaatiosuunnittelu
 1. [1]EKP:n neuvosto on esittänyt hänen nimittämistään tehtävään luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 artiklan 26 kohdan 3 mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle