Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Výkonná rada ECB rozhodla o novom rozdelení kompetencií svojich členov

4. februára 2014

Výkonná rada Európskej centrálnej banky (ECB) dnes s okamžitou platnosťou rozhodla o nasledujúcom rozdelení kompetencií svojich členov:

Mario Draghi, prezident

 • Komunikácia a jazykové služby
 • Poradcovia Výkonnej rady
 • Sekretariát ESRB
 • Interný audit
 • Sekretariát

Vítor Constâncio, viceprezident

 • Správa ECB (vrátane projektu nového sídla ECB)
 • Makroprudenciálna politika a finančná stabilita
 • Informačné systémy
 • Výskum

Benoît Coeuré

 • Medzinárodné a európske vzťahy
 • Operácie na trhu
 • Dohľad nad platobnými systémami
 • Stále zastúpenie ECB vo Washingtone

Sabine Lautenschlägerová

 • Podpredsedníčka rady pre dohľad [1]
 • Právne služby v záležitostiach jednotného mechanizmu dohľadu (v koordinácii s Yvesom Merschom)
 • Štatistika

Yves Mersch

 • Bankovky
 • Právne služby
 • Platobný styk a infraštruktúra trhu
 • Riadenie rizík
 • TARGET2-Securities

Peter Praet

 • Ekonomika
 • Ľudské zdroje, rozpočet a organizácia
 1. [1]Navrhnutá Radou guvernérov v súlade s článkom 26 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa ECB poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá