Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euro

19 juli 2013

Under första halvåret 2013 togs totalt 317 000 falska eurosedlar ur omlopp. Från januari till juni 2013 var alltså det antal sedlar som togs ur omlopp 26,3 procent högre än för samma period 2012 och 13,2 procent högre än andra halvåret 2012.

Tabellen nedan visar halvårstrenden av antalet indragna förfalskningar.

Period 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Antal förfalskningar 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

Tabellen nedan visar en uppdelning i procent av samtliga förfalskningar, per valör, som tagits ur omlopp under första halvåret 2013.

Valör 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
I procent 0,3 % 2,6 % 38,0 % 44,1 % 12,4 % 2,0 % 0,6 %

De sedlar som förfalskas mest är fortfarande 20 och 50 euro. Under de senaste sex månaderna minskade andelen falska 20-eurosedlar, medan de falska 50-eurosedlarna ökade något. Tillsammans utgjorde de två mest förfalskade valörerna 82,1 procent av alla förfalskningar under det första halvåret 2013. Den tredje mest förfalskade sedeln var 100-eurosedeln med 12,4 procent av det totala antalet. Andelen förfalskningar av andra valörer (5, 10, 200 och 500 euro) är fortfarande mycket liten.

Majoriteten (98,5 procent) av förfalskningarna som drogs in under första halvåret 2013 påträffades i euroländer, och bara cirka 1,2 procent i EU-stater utanför euroområdet och 0,3 procent i andra delar av världen.

Det har skett en ökning i antalet upptäckta förfalskningar under första halvåret 2013 men antalet förfalskningar som hittades 2012 var ovanligt lågt och de senaste uppgifterna är jämförbara med de nivåer som sågs under tidigare år. Jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp, i genomsnitt cirka 15,1 miljarder sedlar under första halvåret 2013, är andelen förfalskningar fortfarande mycket låg.

Risken att få en förfalskad eurosedel är mycket liten. Allmänheten måste dock alltid vara medveten om risken för bedrägeri, särskilt när det gäller de tre valörerna som förfalskas mest: 20, 50 och 100 euro. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 17 nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter att råda allmänheten att vara uppmärksam när de tar emot sedlar i kontanttransaktioner.

Äkta sedlar kan lätt kännas igen med det enkla känn-titta-luta-testet, som finns beskrivet på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. I tveksamma fall kan man jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Om du tror att du fått en förfalskning ska du vända dig till polisen eller, om nationell praxis tillåter, till din nationella centralbank. Man kan hitta mycket information på ECB:s och de nationella centralbankernas webbplatser om sedlarnas säkerhetsdetaljer och hur man kontrollerar om en sedel är äkta.

Eurosystemet fortsätter att lägga ner mycket arbete på att se till att allmänheten är väl informerad om hur man känner igen en falsk sedel och, när det gäller dem som yrkesmässigt hanterar kontanter, att sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media