SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

19. juli 2013

I 1. halvår 2013 blev i alt 317.000 falske eurosedler taget ud af omløb, hvilket er en stigning på 26,3 pct. i forhold til samme periode i 2012 og 13,2 pct. i forhold til det antal, der blev taget ud af omløb i 2. halvår 2012.

Nedenstående tabel viser den halvårlige trend i antallet af falske sedler, som er taget ud af omløb.

Periode 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Antal falske sedler 387.000 364.000 296.000 310.000 251.000 280.000 317.000

Tabellen nedenfor viser den procentvise fordeling pr. pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2013.

Pålydende værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling
(i pct.) 0,3 2,6 38,0 44,1 12,4 2,0 0,6

20- og 50-eurosedlerne er stadig de hyppigst forfalskede sedler. I de seneste seks måneder er andelen af falske 20-eurosedler faldet, mens andelen af falske 50-eurosedler er steget svagt. De to hyppigst forfalskede sedler udgjorde tilsammen 82,1 pct. af det samlede antal i 1. halvår 2013. 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde med 12,4 pct. en noget mindre andel af det samlede antal. De øvrige sedler (5-, 10-, 200- og 500-eurosedler) udgjorde fortsat en meget lille andel.

Størstedelen (98,5 pct.) af de falske sedler, der blev taget ud af omløb i 1. halvår 2013, blev fundet i eurolandene. Kun omkring 1,2 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og 0,3 pct. kom fra resten af verden.

I 2012 var antallet af falske eurosedler, som blev taget ud af omløb, usædvanligt lavt, og de seneste tal bør derfor sammenlignes med tallene i årene inden 2012. Sammenligner man med antallet af ægte eurosedler i omløb (15,1 mia. sedler i gennemsnit i 1. halvår 2013), er andelen af falske sedler stadig meget lille.

Risikoen for at modtage en falsk seddel er meget lille, men man bør altid være på vagt, især for så vidt angår de tre hyppigst forfalskede sedler, 20-, 50- og 100-eurosedlerne. Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 17 nationale centralbanker i euroområdet – råder fortsat offentligheden til at være opmærksom på sedler, som modtages i kontanttransaktioner.

Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, hvis man bruger den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Er der imidlertid tvivl om en seddels ægthed, bør den sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Hvis man har en mistanke om, at man har modtaget en falsk euroseddel, bør man henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank. På ECB's og de nationale centralbankers websteder findes et væld af oplysninger om sedlernes sikkerhedselementer. Her kan man også se, hvordan man kontrollerer, at en seddel er ægte.

Eurosystemet gør fortsat meget for at sikre, at offentligheden er velinformeret om, hvordan man afslører en falsk euroseddel, og at de maskiner, som anvendes af kontanthåndterende virksomheder til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt