Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Informare semestrială privind contrafacerea bancnotelor euro

19 iulie 2013

În semestrul I 2013, au fost retrase din circulaţie, în total, 317 000 de bancnote euro contrafăcute. Această cifră indică o creştere a numărului de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie în perioada ianuarie-iunie 2013 cu 26,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 şi cu 13,2% faţă de numărul de bancnote recuperate în semestrul anterior lunii ianuarie 2013.

Tabelul următor prezintă evoluţia semestrială a numărului de bancnote contrafăcute recuperate:

Perioada 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Numărul de bancnote contrafăcute 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

Tabelul următor prezintă structura procentuală, pe cupiuri, a numărului total de bancnote contrafăcute retrase din circulaţie în semestrul I 2013:

Cupiură 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR
Structura procentuală pe cupiuri 0,3% 2,6% 38,0% 44,1% 12,4% 2,0% 0,6%

Cupiurile de 20 EUR şi 50 EUR continuă să înregistreze cel mai mare număr de falsificări. În cursul ultimului semestru, ponderea bancnotelor contrafăcute de 20 EUR s‑a redus, iar cea a bancnotelor contrafăcute de 50 EUR a crescut uşor. Cumulate, ponderile acestora au reprezentat 82,1% din numărul total al bancnotelor contrafăcute în semestrul I 2013. Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR, cu o pondere uşor inferioară, respectiv 12,4% din totalul bancnotelor contrafăcute. Ponderea celorlalte cupiuri (5 EUR, 10 EUR, 200 EUR şi 500 EUR) este în continuare foarte scăzută.

Cele mai multe (98,5%) dintre bancnotele contrafăcute recuperate în semestrul I 2013 au fost identificate în ţări din zona euro, numai aproximativ 1,2% provenind din state membre ale UE din afara zonei euro şi 0,3% din alte regiuni ale lumii.

Deşi bancnotele contrafăcute descoperite în semestrul I 2013 au înregistrat o creştere, numărul bancnotelor contrafăcute recuperate în anul 2012 a fost deosebit de redus, cea mai recentă cifră fiind comparabilă cu nivelurile consemnate în anii anteriori. Raportat la numărul de bancnote euro autentice aflate în circulaţie (în medie, 15,1 miliarde în semestrul I 2013), volumul celor contrafăcute rămâne foarte scăzut.

Cu toate că riscul de a primi o bancnotă contrafăcută este foarte redus, populaţia ar trebui să fie întotdeauna vigilentă cu privire la posibilitatea unor fraude, în special în cazul celor trei bancnote care au înregistrat cel mai mare număr de contrafaceri, respectiv cele de 20 EUR, 50 EUR şi 100 EUR, iar Eurosistemul – Banca Centrală Europeană (BCE) şi cele 17 bănci centrale naţionale din zona euro – recomandă în continuare publicului să dea dovadă de vigilenţă în privinţa bancnotelor primite în cadrul tranzacţiilor cu numerar.

Bancnotele autentice pot fi recunoscute cu uşurinţă prin simplul test „ATINGE-PRIVEŞTE-ÎNCLINĂ”, prezentat atât în secţiunea referitoare la euro de pe website‑ul BCE, cât şi pe website‑urile băncilor centrale naţionale din cadrul Eurosistemului. Totuşi, dacă există dubii, o bancnotă suspectă trebuie verificată prin comparaţie directă cu una despre care se ştie că este autentică. Orice persoană care bănuieşte că este posibil să fi intrat în posesia unei bancnote contrafăcute trebuie să contacteze organele de poliţie sau, dacă practica naţională permite acest lucru, banca centrală naţională respectivă. Website-ul BCE şi cele ale băncilor centrale naţionale conţin numeroase informaţii despre elementele de siguranţă ale bancnotelor şi despre modul în care poate fi verificată autenticitatea acestora.

Eurosistemul depune în continuare eforturi considerabile pentru a asigura buna informare a publicului cu privire la modalităţile de recunoaştere a unei bancnote contrafăcute şi, în ceea ce priveşte agenţii profesionişti care operează cu numerar, identificarea exactă a bancnotelor contrafăcute cu ajutorul aparatelor de sortare şi procesare a bancnotelor şi îndepărtarea acestora din circulaţie.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media