Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

19. července 2013

V první polovině roku 2013 bylo z oběhu staženo celkem 317 000 padělaných eurobankovek. Množství padělků stažených z oběhu od ledna do června 2013 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2012 o 26,3 % vyšší a v porovnání s druhou polovinou roku 2012 o 13,2 % vyšší.

Následující tabulka uvádí trend vývoje pololetních údajů o počtu zadržených padělků.

Období 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Počet padělků 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

Další tabulka zobrazuje procentuální rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu v prvním pololetí 2013, podle jednotlivých nominálních hodnot.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální podíl 0,3 % 2,6 % 38,0 % 44,1 % 12,4 % 2,0 % 0,6 %

Nejčastěji byly i nadále padělány bankovky v nominální hodnotě 20 € a 50 €. Během posledních šesti měsíců podíl padělaných bankovek v hodnotě 20 € klesl, zatímco podíl padělaných bankovek v hodnotě 50 € mírně vzrostl. V prvním pololetí 2013 se na celkovém počtu padělků podílely uvedené dvě nominální hodnoty dohromady 82,1 %. Bankovka v hodnotě 100 €, která je třetí nejčastěji padělanou bankovkou, se na celkovém počtu podílela relativně menší měrou 12,4 %. Podíl bankovek ostatních nominálních hodnot (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je nadále velmi nízký.

Většina (98,5%) padělků zadržených v prvním pololetí 2013 byla objevena v zemích eurozóny. Pouhá přibližně 1,2 % byla objevena v členských státech EU mimo eurozónu a 0,3 % v jiných částech světa.

Ačkoli množství padělků zachycených v prvním pololetí 2013 vzrostlo, množství padělků zachycených v roce 2012 bylo velmi nízké a výše uvedený nejnovější údaj je srovnatelný s úrovní v předchozích letech. V porovnání s počtem pravých eurobankovek v oběhu (v průměru 15,1 mld. bankovek během prvního pololetí 2013) zůstává podíl padělků velmi nízký.

Riziko přijetí padělku je velmi nízké, veřejnost by však měla být vždy na pozoru před možným podvodným jednáním, zejména v případě tří nejčastěji padělaných nominálních hodnot 20 €, 50 € a 100 €, a Eurosystém – tj. Evropská centrální banka (ECB) a 17 národních centrálních bank zemí eurozóny – nadále doporučuje, aby veřejnost zůstala i v budoucnu během hotovostních transakcí ostražitá, pokud jde o přijímané bankovky.

Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je však třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii, nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku. Na internetových stránkách ECB a národních centrálních bank je k dispozici velké množství informací o ochranných prvcích bankovek a způsobech ověření jejich pravosti.

Eurosystém nadále vyvíjí značné úsilí, aby byla veřejnost dobře informována o tom, jak rozpoznat padělané bankovky, a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a padělané bankovky byly staženy z oběhu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média