Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2013.19.07.

2013. gada 1. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 317 000 viltotu euro banknošu. Tādējādi laikā no 2013. gada janvāra līdz jūnijam no apgrozības izņemto viltojumu skaits bijis par 26.3% lielāks nekā 2012. gada atbilstošajā periodā un par 13.2% lielāks nekā 2012. gada 2. pusgadā atklāto viltojumu skaits.

Tālāk tabulā parādītas atklāto viltojumu skaita pusgada tendences.

Periods 1/2010 2/2010 1/2011 2/2011 1/2012 2/2012 1/2013
Viltojumu skaits 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

Nākamajā tabulā sniegts 2013. gada 1. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu procentuālais dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Procentuālais dalījums 0.3% 2.6% 38.0% 44.1% 12.4% 2.0% 0.6%

Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Pēdējo sešu mēnešu laikā viltoto 20 euro banknošu īpatsvars samazinājies, bet viltoto 50 euro banknošu īpatsvars – nedaudz palielinājies. 2013. gada 1. pusgadā šo divu nominālvērtību banknotes kopā veidoja 82.1% no kopējā viltojumu skaita. 100 euro banknote, kas ir trešajā vietā viltojumu skaita ziņā, nedaudz atpalika (12.4% no kopējā skaita). Pārējo nominālvērtību (5 euro, 10 euro, 200 euro un 500 euro) īpatsvars joprojām bija ļoti neliels.

Lielais vairākums (98.5%) viltojumu 2013. gada 1. pusgadā atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1.2% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.3% – citos pasaules reģionos.

Lai gan 2013. gada 1. pusgadā atklāto viltoto banknošu skaits ir pieaudzis, 2012. gadā viltojumu skaits bija īpaši mazs un jaunākie dati atbilst iepriekšējo gadu līmenim. Salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto euro banknošu skaitu (2013. gada 1. pusgadā – vidēji 15.1 mljrd.) viltojumu īpatsvars vēl arvien ir ļoti zems.

Risks, ka mūsu rokās varētu nonākt viltota banknote ir ļoti mazs, tomēr sabiedrībai vienmēr jārēķinās ar viltojumu iespēju, īpaši attiecībā uz triju visvairāk viltoto nominālvērtību (20 euro, 50 euro un 100 euro) banknotēm, un Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 17 euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes skaidrās naudas darījumos.

Īstas banknotes ir viegli atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Taču, ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka. ECB un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs atrodama plaša informācija par banknošu pretviltošanas elementiem un to autentiskuma pārbaudi.

Eurosistēma turpina pielikt ievērojamas pūles, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir labi informēta par to, kā atpazīt viltotas banknotes, un ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas, ko izmanto profesionālie skaidrās naudas apstrādātāji, spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem