Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

19 Ιουλίου 2013

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 317.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Έτσι, η συνολική ποσότητα πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 ήταν κατά 26,3% μεγαλύτερη από την ποσότητα πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν την ίδια περίοδο το 2012 και κατά 13,2% μεγαλύτερη από την ποσότητα των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού εντοπισθέντων πλαστών τραπεζογραμματίων ανά εξάμηνο.

Χρονική περίοδος 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Αριθμός πλαστών τραπεζογραμ ματίων 387.000 364.000 296.000 310.000 251.000 280.000 317.000

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια ποσοστιαία ανάλυση, κατά ονομαστική αξία, του συνολικού αριθμού πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ονομαστική αξία €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Ποσοστό 0,3% 2,6% 38,0% 44,1% 12,4% 2,0% 0,6%

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Τους τελευταίους έξι μήνες, το ποσοστό των πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ μειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 50 ευρώ αυξήθηκε ελαφρώς. Το πρώτο εξάμηνο του 2013, αυτές οι δύο ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί στο 82,1% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Το αντίστοιχο ποσοστό για το τραπεζογραμμάτιο των 100 ευρώ, το τρίτο κατά σειρά τραπεζογραμμάτιο με τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, ήταν σημαντικά χαμηλότερο, αντιστοιχώντας στο 12,4% του συνόλου. Τα ποσοστά πλαστών τραπεζογραμματίων των υπόλοιπων ονομαστικών αξιών (5, 10, 200 και 500 ευρώ) παραμένουν πολύ χαμηλά.

Η πλειονότητα (98,5%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2013 εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ μόλις 1,2% περίπου εντοπίστηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και 0,3% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αν και η ποσότητα πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημείωσε αύξηση, η αντίστοιχη ποσότητα για το 2012 ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, η δε ποσότητα που καταγράφηκε πρόσφατα βρίσκεται σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα επίπεδα προηγούμενων ετών. Σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (κατά μέσο όρο 15,1 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2013), η ποσότητα των πλαστών εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή.

Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος να λάβει κανείς πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι πολύ χαμηλός, το κοινό θα πρέπει πάντοτε να επαγρυπνεί, ιδίως στην περίπτωση των ονομαστικών αξιών των 20, 50 και 100 ευρώ, που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Το Ευρωσύστημα – δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ – εξακολουθεί να συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά.

Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφιβολίας, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα. Στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξακριβωθεί η γνησιότητά τους.

Το Ευρωσύστημα συνεχίζει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης ενός πλαστού τραπεζογραμματίου και ότι, όσον αφορά τους φορείς που κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά, τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου