Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

19. júla 2013

V prvej polovici roka 2013 bolo z obehu stiahnutých spolu 317 000 falošných eurových bankoviek. To znamená, že počet falošných bankoviek stiahnutých z obehu od januára do júna 2013 bol o 26,3 % vyšší ako v tom istom období v roku 2012 a o 13,2 % vyšší ako počas šesťmesačného obdobia pred januárom 2013.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch:

Obdobie 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Počet falzifikátov 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet (v percentách) falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2013 v členení podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Podiel (v %) 0,3 % 2,6 % 38,0 % 44,1 % 12,4 % 2,0 % 0,6 %

Najčastejšie falšovanými zostávajú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Za posledných šesť mesiacov sa podiel falšovaných bankoviek 20 € znížil a podiel falšovaných bankoviek 50 € mierne vzrástol. Podiel týchto dvoch nominálnych hodnôt na celkovom počte falšovaných bankoviek v prvom polroku 2013 predstavoval 82,1 %. Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 €, ktorá predstavovala 12,4 % z celkového počtu. Podiel falzifikátov bankoviek ostatných nominálnych hodnôt (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je naďalej veľmi nízky.

Väčšina (98,5 %) falzifikátov zadržaných v prvom polroku 2013 bola odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 1,2 % falzifikátov bolo zadržaných v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a zostávajúcich 0,3 % v ostatných častiach sveta.

Nárast počtu falzifikátov zadržaných v prvom polroku 2013 je potrebné vnímať vo vzťahu k značne nízkemu počtu falzifikátov zadržaných v roku 2012, pričom aktuálny stav je porovnateľný s údajmi z predchádzajúcich rokov. V pomere k počtu pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere 15,1 miliardy bankoviek v prvej polovici roka 2013) je podiel falzifikátov stále veľmi nízky.

Hoci je riziko prijatia falošnej bankovky veľmi nízke, verejnosť by si možnosť podvodu mala vždy uvedomovať, a to predovšetkým v prípade troch najčastejšie falšovaných nominálnych hodnôt – 20 €, 50 € a 100 €. Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 17 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, verejnosti pri hotovostných transakciách naďalej odporúča venovať bankovkám náležitú pozornosť.

Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Osoby, ktoré majú podozrenie, že dostali falošnú bankovku, by sa mali obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku. Na internetových stránkach ECB a národných centrálnych bánk sa nachádzajú podrobné informácie o ochranných prvkoch bankoviek a overovaní ich pravosti. Eurosystém i naďalej vyvíja značné úsilie nato, aby verejnosť vedela falzifikáty rozpoznávať a aby ich v prípade profesionálnych spracovateľov peňazí dokázali spoľahlivo identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie hotovosti.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá