Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Polletno poročilo o ponarejanju eurobankovcev

19. julij 2013

V prvi polovici leta 2013 je bilo iz obtoka umaknjenih skupno 317.000 ponarejenih eurobankovcev. To pomeni, da je bilo skupno število ponaredkov, ki so bili iz obtoka umaknjeni od januarja do junija 2013, za 26,3% višje kot v istem obdobju lani ter za 13,2% višje kot v zadnjih šestih mesecih leta 2012.

Spodnja tabela prikazuje polletni trend v številu zaseženih ponaredkov.

Obdobje 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Število ponaredkov 387.000 364.000 296.000 310.000 251.000 280.000 317.000

V spodnji tabeli so prikazani odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili umaknjeni iz obtoka v prvi polovici leta 2013.

Apoen 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Delež v odstotkih 0,3% 2,6% 38,0% 44,1% 12,4% 2,0% 0,6%

Najpogosteje ponarejena apoena sta bila še vedno bankovca za 20 € in 50 €. V zadnjih šestih mesecih se je delež ponarejenih bankovcev za 20 € zmanjšal, delež ponarejenih bankovcev za 50 € pa se je rahlo povečal. V prvi polovici leta 2013 sta ta dva apoena skupaj predstavljala 82,1% vseh ponaredkov. Tretji največkrat ponarejeni apoen je bil bankovec za 100 €, katerega delež je bil precej manjši in je predstavljal 12,4% vseh ponaredkov. Delež ostalih apoenov (5 €, 10 €, 200 € in 500 €) je bil še naprej zelo majhen.

Večina ponaredkov (98,5%) je bila v prvi polovici leta 2013 zasežena v državah euroobmočja, samo približno 1,2% pa v državah članicah EU zunaj euroobmočja in 0,3% drugod po svetu.

Število ponaredkov, odkritih v prvi polovici leta 2013, se je sicer povečalo, vendar je bilo število zaseženih ponaredkov v letu 2012 izjemno nizko, tako da je najnovejše število primerljivo z ravnijo v prejšnjih letih. V primerjavi s številom pristnih bankovcev v obtoku (v povprečju 15,1 milijarde v prvi polovici leta 2013) ostaja delež ponaredkov zelo majhen.

Tveganje, da boste prejeli ponarejen bankovec, je zelo majhno, vendar nikoli ne pozabite na možnost goljufije, zlasti v primeru treh največkrat ponarejenih apoenov (20 €, 50 € in 100 €), medtem ko Eurosistem – Evropska centralna banka (ECB) in 17 nacionalnih centralnih bank v euroobmočju – uporabnikom svetuje, naj bodo še naprej pozorni na bankovce, ki jih prejmejo v gotovinskih transakcijah.

Pristne bankovce je mogoče brez težav prepoznati s preprostim preizkusom »OTIP-POGLED-NAGIB«, ki je opisan na spletni strani ECB o euru in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če ste v dvomih, je sumljiv bankovec najbolje primerjati z drugim, za katerega veste, da je pristen. Kdor sumi, da je prejel ponarejen bankovec, naj o tem obvesti policijo ali – kjer nacionalna praksa to dopušča – nacionalno centralno banko. Na spletnih straneh ECB in nacionalnih centralnih bank je obilo informacij o zaščitnih elementih bankovcev in o tem, kako preveriti njihovo pristnost.

Eurosistem še naprej vlaga veliko napora v to, da bi bila širša javnost dobro obveščena o tem, kako prepoznati ponarejen bankovec, profesionalnim uporabnikom gotovine pa zagotavlja, da naprave za obdelavo in sortiranje bankovcev zanesljivo prepoznajo in umaknejo ponaredke iz obtoka.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije