Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

19 юли 2013 г.

През първата половина на 2013 г. от обращение са изтеглени общо 317 000 фалшиви евробанкноти. Това означава, че количеството фалшиви банкноти, изтеглено от обращение от януари до юни 2013 г., е с 26,3 % по-голямо от количеството, изтеглено от обращение през същия период на 2012 г., и с 13,2 % по-голямо от количеството, задържано през втората половина на 2012 г.

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция по отношение на броя изтеглени фалшиви банкноти.

Период 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Брой фалшиви банкноти 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

Следната таблица представя процентна разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2013 г.

Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 0,3 % 2,6 % 38,0 % 44,1 % 12,4 % 2,0 % 0,6 %

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да са най-често фалшифицираните банкноти. През последните шест месеца делът на фалшивите банкноти от 20 евро е намалял, а този на фалшивите банкноти от 50 евро леко се е увеличил. Взети заедно, двете купюри съставляват 82,1 % от общия брой фалшиви банкноти през първата половина на 2013 г. Делът на банкнотата от 100 евро, която е третата най‑фалшифицирана купюра, е по‑малък – 12,4 %. Делът на другите купюри (банкноти от 5, 10, 200 и 500 евро) остава много малък.

Почти всички (98,5 %) фалшиви банкноти, заловени през първата половина на 2013 г., са открити в страни от еврозоната, като само около 1,2 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната и 0,3 % в други части на света.

Въпреки че се наблюдава увеличение на фалшивите банкноти, открити през първата половина на 2013 г., броят на откритите през 2012 г. фалшиви банкноти е особено малък и последните данни са сравними с наблюдаваните през последните години равнища. В сравнение с броя на истинските евробанкноти в обращение (средно 15,1 млрд. през първата половина на 2013 г.) делът на фалшификатите остава много малък.

Вероятността за получаване на фалшива банкнота е много малка, но обществеността трябва да е бдителна за възможността за измама, особено във връзка с трите най‑фалшифицирани купюри – 20, 50 и 100 евро. Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и седемнадесетте национални банки от еврозоната – приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции.

Истинските банкноти се разпознават лесно чрез простия тест „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При колебание обаче съмнителната банкнота следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка. На уебсайтовете на ЕЦБ и на националните централни банки има голямо количество информация за защитните елементи на банкнотите и проверката на тяхната истинност.

Евросистемата продължава да полага значителни усилия, за да осигури добрата информираност на обществеността за начините за разпознаване на фалшиви банкноти и да гарантира на лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, че банкнотообработващите машини могат надеждно да разпознават и изтеглят от обращение фалшивите банкноти.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите