Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

19 juli 2013

In de eerste helft van 2013 zijn in totaal 317.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop genomen. Het totale aantal van januari tot en met juni 2013 aan de circulatie onttrokken vervalste eurobankbiljetten was daarmee 26,3% hoger dan het aantal in dezelfde periode in 2012 aan de circulatie onttrokken vervalsingen, en 13,2% hoger dan het aantal in de zes maanden tot januari 2013 aan de circulatie onttrokken vervalsingen.

In de onderstaande tabel is de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aangegeven.

Periode 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Aantal vervalsingen 387.000 364.000 296.000 310.000 251.000 280.000 317.000

De onderstaande tabel toont een procentuele uitsplitsing naar coupure van het totale aantal vervalsingen die in de eerste helft van 2013 aan de circulatie zijn onttrokken.

Coupure €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Aandeel in % 0,3% 2,6% 38,0% 44,1% 12,4% 2,0% 0,6%

De biljetten van €20 en €50 worden nog steeds het vaakst vervalst. Gedurende de afgelopen zes maanden is het aandeel valse biljetten van €20 gedaald en is het aandeel valse biljetten van €50 licht gestegen. In de eerste helft van 2013 waren deze twee coupures samen goed voor 82,1% van het totaal. Het bankbiljet van €100, de op twee na meest vervalste coupure, bleef hierbij behoorlijk achter, met 12,4% van het totaal. Het aandeel van de overige coupures (€5, €10, €200 en €500) blijft zeer klein.

De meerderheid (98,5%) van de in de eerste helft van 2013 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 1,2% werd gevonden in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en 0,3% werd aangetroffen in andere delen van de wereld.

Hoewel er in de eerste helft van 2013 sprake is van een stijging van het aantal aangetroffen vervalsingen, was het in 2012 aangetroffen aantal vervalsingen bijzonder klein, en het meest recente aantal is in overeenstemming met in voorgaande jaren waargenomen niveaus. Vergeleken met het aantal echte bankbiljetten in omloop (gemiddeld 15,1 miljard gedurende de eerste helft van 2013) blijft het aantal vervalsingen zeer laag.

Ook al is het risico een vervalsing in handen te krijgen zeer klein, dient het publiek altijd alert te blijven op de mogelijkheid van fraude, met name in het geval van de meest vervalste coupures, de biljetten van €20, €50 en €100; het Eurosysteem (d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de 17 nationale centrale banken van het eurogebied) blijft daarom het publiek adviseren waakzaam te blijven wanneer het bij contantgeldtransacties bankbiljetten in handen krijgt.

Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina's van de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die vermoedt een vervalst bankbiljet te hebben ontvangen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank. Er is op de websites van de ECB en de nationale centrale banken een grote hoeveelheid informatie te vinden over de echtheidskenmerken van de bankbiljetten en over hoe de echtheid van bankbiljetten te controleren.

Het Eurosysteem blijft zich aanzienlijke inspanningen getroosten om ervoor te zorgen dat het publiek er goed van op de hoogte is hoe een vervalst bankbiljet kan worden herkend en, ten behoeve van professionele geldverwerkers, om ervoor te zorgen dat bankbiljettensorteer‑ en ‑verwerkingsmachines vervalsingen op betrouwbare wijze kunnen herkennen en aan de circulatie kunnen onttrekken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media