Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

19 lipca 2013

W pierwszej połowie 2013 r. wycofano z obiegu łącznie 317 000 fałszywych banknotów euro. Oznacza to, że liczba falsyfikatów wycofanych z obiegu od stycznia do czerwca 2013 r. była o 26,3% wyższa niż w pierwszym półroczu 2012 r. oraz o 13,2% wyższa niż w drugim półroczu 2012 r.

Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach.

Półrocze 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1
Liczba falsyfikatów 387 000 364 000 296 000 310 000 251 000 280 000 317 000

Następna tabela przedstawia udziały procentowe poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2013 r.

Nominał 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Udział 0,3% 2,6% 38,0% 44,1% 12,4% 2,0% 0,6%

Nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów 20 euro spadł, natomiast falsyfikatów 50 euro – nieznacznie wzrósł. W pierwszej połowie 2013 r. na te dwa nominały łącznie przypadło 82,1% wszystkich fałszywych banknotów. Udział trzeciego najczęściej podrabianego nominału – 100 euro – był wyraźnie niższy: 12,4% wszystkich falsyfikatów. Odsetek pozostałych nominałów (5, 10, 200 i 500 euro) jest nadal bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w pierwszej połowie 2013 r. (98,5%) przechwycono w krajach strefy euro, a jedynie ok. 1,2% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 0,3% w innych krajach.

Wprawdzie w pierwszym półroczu 2013 r. liczba wykrytych falsyfikatów wzrosła, ale w 2012 r. była ona wyjątkowo niska, a aktualna wartość jest porównywalna z poziomem z lat poprzednich. Na tle liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (w pierwszej połowie 2013 r. średnio 15,1 mld) odsetek falsyfikatów jest nadal bardzo mały.

Ryzyko otrzymania fałszywego banknotu jest bardzo niskie, należy jednak zawsze mieć się na baczności przed oszustwem, zwłaszcza jeśli chodzi o trzy najczęściej podrabiane nominały: 20, 50 i 100 euro. Eurosystem – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 krajowych banków centralnych strefy euro – stale przypomina, by uważać na przyjmowane banknoty.

Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (SPRAWDŹ DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Gdy otrzymany banknot wydaje się fałszywy, należy skontaktować się z policją albo z krajowym bankiem centralnym, zgodnie z przyjętą praktyką. Na stronach internetowych EBC i krajowych banków centralnych znajduje się wiele informacji na temat zabezpieczeń i sprawdzania autentyczności banknotów.

Eurosystem stale dokłada znacznych starań, by zwykli ludzie umieli rozpoznać fałszywy banknot, a osoby mające zawodowo do czynienia z gotówką miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające falsyfikaty i usuwające je z obiegu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami