Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Разпределение на отговорностите между членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

18 декември 2012 г.

В рамките на своята колективна отговорност днес Изпълнителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) постигна съгласие по следното разпределение на отговорностите между неговите членове, с незабавно действие:

В допълнение към нормативно установените му задължения като председател на Изпълнителния съвет, Управителния съвет и Генералния съвет председателят г-н Марио Драги ще продължи да отговаря за „Комуникации“, Консултативния съвет към Изпълнителния съвет, Секретариата на ЕССР, „Вътрешен одит“ и „Секретариат и езикови услуги“. [1]В допълнение към нормативно установените му задължения като заместник на председателя заместник-председателят г-н Витор Констанцио ще продължи да отговаря за „Администрация“ (с изключение на проекта за новата сграда на ЕЦБ), „Финансова стабилност“, „Надзор върху платежните системи“ и, заедно с г-н Ив Мерш, за проекта за банков съюз.

Г-н Йорг Асмусен ще продължи да отговаря за „Международни и европейски отношения“. В допълнение към ролята си на представител на ЕЦБ на международни срещи той ще продължи да представлява ЕЦБ на заседанията на работната група на Еврогрупата и на Икономическия и финансов комитет и ще присъства заедно с председателя или заместник-председателя на заседанията на Еврогрупата, Екофин и срещите на държавните и правителствени ръководители на равнище ЕС и еврозона. Той ще продължи да отговаря за „Правни услуги“, проекта за новата сграда на ЕЦБ и постоянното представителство във Вашингтон.

Г-н Беноа Кьоре ще продължи да отговаря за „Пазарни операции“, „Плащания и пазарна инфраструктура“ и „Изследвания“.

Г-н Ив Мерш ще отговаря за „Банкноти“, „Информационни системи“, „Управление на риска“, „TARGET2-Securities“ и, заедно с г-н Витор Констанцио, за проекта за банков съюз.

Г-н Петер Прат ще продължи да отговаря за „Икономика“, „Човешки ресурси, бюджет и организационна структура“ и „Статистика“.

Приложение

Разпределение на отговорностите между членовете на Изпълнителния съвет

Марио Драги, Председател

 • Комуникации
 • Консултативен съвет към Изпълнителния съвет
 • Секретариат на ЕССР
 • Вътрешен одит
 • Секретариат и езикови услуги

Витор Констанцио, Заместник-председател

 • Администрация (с изключение на проекта за новата сграда на ЕЦБ)
 • Финансова стабилност
 • Надзор върху платежните системи
 • Проект за банков съюз

Йорг Асмусен

 • Международни и европейски отношения
 • Правни услуги
 • Проект за новата сграда на ЕЦБ
 • Постоянно представителство във Вашингтон

Беноа Кьоре

 • Пазарни операции
 • Плащания и пазарна инфраструктура
 • Изследвания

Ив Мерш

 • Банкноти
 • Информационни системи
 • Управление на риска
 • TARGET2-Securities
 • Проект за банков съюз

Петер Прат

 • Икономика
 • Човешки ресурси, бюджет и организационна структура
 • Статистика
 1. [1]Считано от 1 януари 2013 г. Дирекция „Езикови услуги“ ще бъде прехвърлена към новосъздадената Генерална дирекция „Комуникации и езикови услуги“, като по същото време Генерална дирекция „Секретариат и езикови услуги“ ще бъде преименувана на Генерална дирекция „Секретариат“.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите