Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Razdelitev pristojnosti med člani Izvršilnega odbora ECB

18. december 2012

V okviru kolektivne pristojnosti se je Izvršilni odbor Evropske centralne banke (ECB) danes dogovoril o naslednji razdelitvi pristojnosti med člani Izvršilnega odbora, ki začne veljati takoj.

Predsednik Mario Draghi bo poleg svojih zakonsko predpisanih obveznosti, ki jih ima kot predsednik Izvršilnega odbora, Sveta ECB in Razširjenega sveta, še naprej pristojen za poslovno področje stikov z javnostjo, svetovalca Izvršilnega odbora ECB, sekretariat ESRB, notranjo revizijo ter za sekretariat in jezikovne storitve [1].

Podpredsednik Vítor Constâncio bo poleg svojih zakonsko predpisanih obveznosti, ki jih ima kot namestnik predsednika, še naprej pristojen za upravo hiše (razen za projekt nove stavbe ECB), za finančno stabilnost, pregled nad delovanjem plačilnih sistemov in skupaj z Yvesom Merschem za projekt bančne unije.

Jörg Asmussen bo še naprej pristojen za mednarodne in evropske odnose. Poleg vloge predstavnika ECB na mednarodnih zasedanjih bo ECB še naprej zastopal tudi na zasedanjih delovne skupine Euroskupine in Ekonomsko-finančnega odbora ter skupaj s predsednikom in podpredsednikom sodeloval na zasedanjih Euroskupine, Ekonomsko-finančnega sveta in voditeljev držav ali vlad na ravni EU ali euroobmočja. Poleg tega bo ostal pristojen za pravno službo, projekt nove stavbe ECB in stalno predstavništvo v Washingtonu, D.C.

Benoît Cœuré bo še naprej pristojen za tržne operacije, plačila in tržno infrastrukturo ter za raziskave.

Yves Mersch bo pristojen za bankovce, informacijske sisteme, upravljanje s tveganji, TARGET2-Securities ter skupaj z Vítorjem Constânciem za projekt bančne unije.

Peter Praet bo še naprej pristojen za ekonomske analize, kadrovsko službo, proračun in organizacijo ter za statistiko.

Priloga

Razdelitev pristojnosti med člani Izvršilnega odbora ECB

Mario Draghi, predsednik

 • Stiki z javnostjo
 • Svetovalec Izvršilnega odbora
 • Sekretariat ESRB
 • Notranja revizija
 • Sekretariat in jezikovne storitve

Vítor Constâncio, podpredsednik

 • Uprava (z izjemo projekta nove stavbe ECB)
 • Finančna stabilnost
 • Pregled nad delovanjem plačilnih sistemov
 • Projekt bančne unije

Jörg Asmussen

 • Mednarodni in evropski odnosi
 • Pravna služba
 • Projekt nove stavbe ECB
 • Stalno predstavništvo ECB v Washingtonu, D.C.

Benoît Cœuré

 • Tržne operacije
 • Plačila in tržna infrastruktura
 • Raziskave

Yves Mersch

 • Bankovci
 • Informacijski sistemi
 • Upravljanje s tveganji
 • TARGET2-Securities
 • Projekt bančne unije

Peter Praet

 • Ekonomske analize
 • Kadrovska služba, proračun in organizacija
 • Statistika
 1. [1]S 1. januarjem 2013 se bo oddelek za jezikovne storitve preselil v novoustanovljeni generalni direktorat Stiki z javnostjo in jezikovne storitve, generalni direktorat Sekretariat in jezikovne storitve pa se bo preimenoval v generalni direktorat Sekretariat.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije