European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Podział obowiązków między członkami zarządu EBC

18 grudnia 2012

Zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uzgodnił dzisiaj, ze skutkiem natychmiastowym, że w ramach wspólnej odpowiedzialności podział obowiązków między jego członkami będzie następujący:

Prezes Mario Draghi, oprócz statutowych obowiązków jako Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Prezesów i Rady Ogólnej, będzie w dalszym ciągu odpowiadać za pion komunikacji, zespół doradców Zarządu, Sekretariat ERRS, pion audytu wewnętrznego oraz Sekretariat i służby językowe [1].

Wiceprezes Vítor Constâncio, oprócz statutowych obowiązków jako zastępca Prezesa, będzie nadal odpowiadać za pion administracji (z wyjątkiem budowy nowej siedziby EBC), pion stabilności finansowej, nadzór nad systemami płatności oraz – wspólnie z Yves’em Merschem – za projekt utworzenia unii bankowej.

Jörg Asmussen będzie w dalszym ciągu odpowiadać za pion stosunków międzynarodowych i europejskich. Będzie też nadal reprezentować EBC na spotkaniach międzynarodowych oraz na posiedzeniach Grupy Roboczej Eurogrupy i Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także uczestniczyć wraz z Prezesem lub Wiceprezesem w posiedzeniach Eurogrupy, Rady ECOFIN oraz szefów państw i rządów na szczeblu UE i strefy euro. Będzie w dalszym ciągu odpowiedzialny za służby prawne, budowę nowej siedziby EBC oraz stałe przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie.

Benoît Coeuré będzie nadal odpowiadać za pion operacji rynkowych, pion systemów płatności i infrastruktury rynku oraz pion badań naukowych.

Yves Mersch będzie odpowiedzialny za pion banknotów, systemy informatyczne, zarządzanie ryzykiem, TARGET2-Securities oraz – wspólnie z Vítorem Constâncio – za projekt utworzenia unii bankowej.

Peter Praet będzie nadal odpowiadać za pion ekonomii, pion kadr, budżetu i organizacji oraz pion statystyki.

ZAŁĄCZNIK

Podział obowiązków między członkami Zarządu EBC

Mario Draghi, Prezes

 • Komunikacja
 • Zespół doradców Zarządu
 • Sekretariat ERRS
 • Audyt wewnętrzny
 • Sekretariat i służby językowe

Vítor Constâncio, Wiceprezes

 • Administracja (z wyjątkiem budowy nowej siedziby EBC)
 • Stabilność finansowa
 • Nadzór nad systemami płatności
 • Projekt utworzenia unii bankowej

Jörg Asmussen

 • Stosunki międzynarodowe i europejskie
 • Służby prawne
 • Budowa nowej siedziby EBC
 • Stałe przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie

Benoît Coeuré

 • Operacje rynkowe
 • Systemy płatności i infrastruktura rynku
 • Badania naukowe

Yves Mersch

 • Banknoty
 • Systemy informatyczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • TARGET2-Securities
 • Projekt utworzenia unii bankowej

Peter Praet

 • Ekonomia
 • Kadry, budżet i organizacja
 • Statystyka
 1. [1]Z dniem 1 stycznia 2013 r. Dział Służb Językowych zostanie przeniesiony do nowo utworzonej Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji i Służb Językowych; jednocześnie Dyrekcja Generalna Sekretariat i Służby Językowe zmieni nazwę na Dyrekcja Generalna – Sekretariat.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami