Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Fördelning av ansvaret för ECB:s verksamhetsområden mellan Direktionens ledamöter

18 december 2012

Europeiska centralbankens (ECB) direktion har idag, inom ramen för sitt gemensamma ansvar, enats om följande ansvarsfördelning mellan ledamöterna. Beslutet träder i kraft omedelbart.

Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ordförande för direktionen, ECB-rådet och allmänna rådet, kommer ordförande Mario Draghi även i fortsättningen att ansvara för kommunikation, rådgivare till direktionen, ESRB:s sekretariat, internrevision samt för sekretariat och språktjänster. [1]

Förutom de stadgeenliga uppgifterna som ställföreträdare för ordföranden kommer vice ordförande Vítor Constâncio även i fortsättningen att ansvara för administration (utom projektet för ECB:s nya lokaler), för finansiell stabilitet, tillsyn av betalningssystem och, tillsammans med Yves Mersch, bankunionsprojektet.

Jörg Asmussen kommer att fortsatt att ansvara för internationella och europeiska förbindelser. Förutom rollen som ECB:s representant på internationella möten kommer han att fortsätta att representera ECB vid Eurogruppens arbetsgrupp och ekonomiska och finansiella kommittén och kommer tillsammans med ordföranden eller vice ordföranden att delta i möten med Eurogruppen, Ekofin och möten med stats- eller regeringscheferna på EU- och euroområdesnivå. Han kommer även fortsättningsvis att ansvara för rättsfrågor, ECB:s nya lokaler och ECB:s ständiga representation i Washington, D.C.

Benoit Cœuré kommer att fortsätta att ansvara för marknadsoperationer, betalningssystem och marknadsinfrastruktur samt forskning.

Yves Mersch kommer att ansvara för betalningsmedel, informationssystem, riskhantering, Target2-värdepapper och, tillsammans med Vítor Constâncio, bankunionsprojektet.

Peter Praet kommer att fortsätta att ansvara för ekonomisk och penningpolitisk analys, HR, budget och organisation samt statistik.

Bilaga

Fördelning av ansvaret för ECB:s verksamhetsområden mellan direktionens ledamöter

Mario Draghi, ordförande

 • Kommunikation
 • Rådgivare till direktionen
 • ESRB:s sekretariat
 • Internrevision
 • Sekretariat och språktjänster

Vítor Constâncio, vice ordförande

 • Administration (utom projektet för ECB:s nya lokaler)
 • Finansiell stabilitet
 • Tillsyn av betalningssystem
 • Bankunionsprojektet

Jörg Asmussen

 • Internationella och europeiska förbindelser
 • Rättsfrågor
 • ECB:s nya lokaler
 • ECB:s ständiga representation i Washington, D.C.

Benoit Cœuré

 • Marknadsoperationer
 • Betalningssystem och marknadsinfrastruktur
 • Forskning

Yves Mersch

 • Betalningsmedel
 • Informationssystem
 • Riskhantering
 • Target2-värdepapper
 • Bankunionsprojektet

Peter Praet

 • Ekonomisk och penningpolitisk analys
 • HR, budget och organisation
 • Statistik
 1. [1]Från och med 1 januari 2013 kommer avdelningen för språktjänster övergå till det nyskapade generaldirektoratet för kommunikation och språktjänster. Samtidigt kommer generaldirektoratet sekretariat och språktjänster att kallas generaldirektoratet sekretariat.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media