Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Ülesannete jaotus EKP juhatuse liikmete vahel

18. detsember 2012

Lähtudes ühise vastutuse raamistikust, tegi Euroopa Keskpanga (EKP) juhatus täna otsuse ülesannete jaotamise kohta juhatuse liikmete vahel. Otsus jõustub kohe.

Lisaks juhatuse, nõukogu ja üldnõukogu eesistuja korralistele tööülesannetele jääb EKP president Mario Draghi vastutavaks järgmiste tegevusharude eest: avalikud suhted, juhatuse nõunikud, ESRNi sekretariaat, siseaudit ning sekretariaat ja keeleteenused. [1]

Lisaks presidendi asetäitja korralistele tööülesannetele vastutab asepresident Vítor Constâncio jätkuvalt järgmiste tegevusharude eest: haldus (välja arvatud EKP uute hoonete projekt), finantsstabiilsus ning maksesüsteemide järelevaatamine. Vítor Constâncio ja Yves Mersch ühiselt vastutavad ka pangandusliidu projekti eest.

Jörg Asmussen jääb vastutavaks rahvusvaheliste ja Euroopa suhete eest. Ta esindab EKPd nii rahvusvahelistel kohtumistel kui ka eurorühma töörühma ning majandus- ja rahanduskomitee istungitel. Samuti osaleb Jörg Asmussen koos EKP presidendi või asepresidendiga eurorühma ja ECOFINi istungitel ning muudel euroala riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumistel, mis toimuvad ELi ja euroala tasandil. Jörg Asmussen vastutab veel järgmiste tegevusharude eest: õigusteenused, EKP uute hoonete projekt ning EKP alaline esindus Washingtonis.

Benoît Cœuré vastutab jätkuvalt turuoperatsioonide, maksete ja turuinfrastruktuuri ning majandusuuringute eest.

Yves Merschi vastutusalasse kuuluvad pangatähed, infosüsteemid, riskihaldus ja TARGET2-väärtpaberid. Koos Vítor Constâncioga vastutab Yves Mersch ka pangandusliidu projekti eest.

Peter Praet vastutab järgmiste tegevusharude eest: majandus, personal, eelarve ja organisatsioon ning statistika.

Lisa

Ülesannete jaotus EKP juhatuse liikmete vahel

Mario Draghi, president

 • Avalikud suhted
 • Juhatuse nõunikud
 • ESRNi sekretariaat
 • Siseaudit
 • Sekretariaat ja keeleteenused

Vítor Constâncio, asepresident

 • Haldus (välja arvatud EKP uute hoonete projekt)
 • Finantsstabiilsus
 • Maksesüsteemide järelevaatamine
 • Pangandusliidu projekt

Jörg Asmussen

 • Rahvusvahelised ja Euroopa suhted
 • Õigusteenused
 • EKP uute hoonete projekt
 • EKP alaline esindus Washingtonis

Benoît Cœuré

 • Turuoperatsioonid
 • Maksed ja turuinfrastruktuur
 • Majandusuuringud

Yves Mersch

 • Pangatähed
 • Infosüsteemid
 • Riskihaldus
 • TARGET2-väärtpaberid
 • Pangandusliidu projekt

Peter Praet

 • Majandus
 • Personal, eelarve ja organisatsioon
 • Statistika
 1. [1]Alates 1. jaanuarist 2013 viiakse keeleteenuste osakond üle uude avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraati. Samal ajal nimetatakse sekretariaadi ja keeleteenuste peadirektoraat sekretariaadi peadirektoraadiks.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid